030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Zero emissie, multimodaliteit: bent u de game changer?

Een blog van Ruud de Groot over het centrale thema van Fleet Mobility Live op 26 mei. Ruud is partner van adviesorganisatie Syndesmo, maar is daarnaast ook een van de leden van de adviesraad én voorzitter van een van de break-out tracks tijdens het event.

 

 

‘Mobiliteit speelt ongemerkt een steeds grotere rol binnen organisaties. Veroorzaakt door invloeden van binnen- en buitenaf. De tijd is echt voorbij dat mobiliteit alleen maar ging over wel of geen leaseauto. Het gaat nu veel meer over ‘bied ik wel of geen flexibiliteit aan mijn medewerkers?’ Daarmee verschuift het onderwerp ook steeds meer en explicieter naar het bureau van de HR-manager en (indien aanwezig) de MVO-manager.’

Roep om flexibiliteit

‘Medewerkers vragen of stellen steeds meer eisen als het aankomt op hun mobiliteit. De tijd van vaste vormen (óf een OV-abonnement, óf een leaseauto, óf een kilometervergoeding) is echt voorbij. Medewerkers willen én eisen flexibiliteit in mobiliteitskeuzes, passend bij hun reisdoel of bij hun stemming. Geluiden die ook de HR-manager niet langer meer kan negeren, zeker niet nu de war-on-talent met de aantrekkende economie steeds serieuzere vormen begint aan te nemen.’

De beweging is van unimodaal naar multimodaal

‘Unimodaal is verleden tijd en ouderwets. Het past in de tijd van de eerste industriële revolutie, van de lopende band, alles in vaste patronen. Alleen een auto of alleen een OV-abonnement bieden, is voor werkgevers die niet met hun tijd mee kunnen of willen gaan.’

‘Multimodaal is de toekomst. Het past in de tijd van de vierde industriële revolutie, waarbij grenzen vervagen tussen fysieke, digitale en biologische domeinen. Multimodaal betekent soepel schakelen tussen verschillende (al dan niet gedeelde) vervoersmiddelen. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om altijd de vervoerswijze te kunnen kiezen die het beste past op dat moment. Dat kan de (deel)auto zijn, de (deel)fiets, het OV of een combinatie ervan.’

‘Positief geformuleerd: de HR-manager die goed weet in te spelen op deze beweging naar multimodaal heeft een streep voor in de war-on-talent.’

Druk van buitenaf

‘Naast de druk van binnenuit speelt de druk van buitenaf. De potentiële impact van het in Parijs gesloten akkoord begint langzaamaan door te klinken in ons dagelijks leven. De huidige regering claimt het duurzaamste regeerakkoord ooit te hebben gesloten. En ook al zijn de meningen daarover verdeeld, dat de komende jaren duurzaamheid hoog op de agenda staat mag duidelijk zijn.’

‘Dat zal ook niet ongemerkt voorbij (kunnen) gaan aan het bedrijfsleven. Ook daar zal, al dan niet gedwongen, concreet actie ondernomen moeten worden op het gebied van duurzaamheid. En aangezien voor veel organisaties mobiliteit een van de grootste vervuilers is, zal er ook daar serieus werk van gemaakt moeten worden.’

‘Werk aan de winkel dus voor de MVO-manager, fleet- & mobiliteitsmanager en niet in de laatste plaats de HR-manager.’

Zero emissie is het sleutelwoord

‘Omdat we het met halve maatregelen niet gaan redden, is zero emissie het sleutelwoord. Moet er überhaupt wel gereisd worden? De schoonste reis is immers de niet gemaakte reis. En als je al een reis maakt, hoe kan dat dan zo schoon mogelijk? Met de fiets, de trein of de elektrische auto? Maar hoe schoon zijn die eigenlijk als we de gehele levenscyclus in ogenschouw nemen. Is zero emissie dan nog wel echt zero? Hoe zorg je er als MVO-manager voor dat je echt de goede keuzes maakt?’

Durft u de juiste keuze te maken?
Medewerkers die eisen stellen, de overheid die met regelgeving gaat komen, de markt die met innovatieve oplossingen komt en daarmee veel mogelijkheden biedt zoals elektrisch vervoer, waterstof-auto’s, Mobility as a Service en 3D video conferencing.’

‘Weet u daarin de juiste keuzes te maken, en misschien wel belangrijker: durft u dat ook? Met name durf is belangrijk want in mobiliteit overheerst toch wel ‘het monster’ van de verworven rechten. Het is geen uitzondering dat er met rechtszaken gedreigd wordt (en dat die er ook daadwerkelijk komen) op het moment dat er alleen maar naar de leaseauto gewezen wordt.’

‘Het vraagt dus naast inzicht in alle mogelijkheden die de markt biedt ook durf om echte stappen te zetten. Het vraagt om echte game changers die hun nek uit durven te steken. Die een heldere visie met ballen weten te formuleren en hun organisatie daarin mee weten te krijgen. Die tegen de stroom  in durven te gaan en daarmee echt de koers weten te verleggen naar een schonere multimodale toekomst.’