030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Zakelijke mobiliteit in de nieuwe coalitie

Na het benadrukken van verschillen tijdens de verkiezingen moeten partijen uiteindelijk een coalitie vormen. Waar liggen de raakvlakken op het gebied van mobiliteit? Na een verrassende verkiezingsuitslag vergelijken we de 4 grootste partijen aan de hand van 4 punten.

PVV [bron]: Vrij baan voor de automobilist

 • Klimaat: Kritisch over klimaatbeleid.
 • Duurzame mobiliteit: Geen voorstander van maatregelen om fossiele brandstof te ontmoedigen en mobiliteit te verduurzamen.
 • Infrastructuur: De nadruk ligt op meer ruimte voor de automobilist.
 • Openbaar vervoer: Voorstander van toegankelijk openbaar vervoer.

Note: De PVV legt de nadruk op toegankelijk autobezit en openbaar vervoer, brede welvaartsdoelen lijken niet aan bod te komen.

VVD [bron]: Individuele keuzevrijheid staat voorop

 • Klimaat: Elektrisch rijden ondersteunen met verschillende subsidies, en tegelijkertijd ook brandstofaccijnzen verlagen.
 • Duurzame mobiliteit: Individuele vrijheid staat voorop. Dit zal bereikt worden door een betere doorstroming, investeren in schone brandstoffen en elektrificatie. En als het gaat om vliegen staat schoner centraal, niet minder.
 • Infrastructuur: Investeren in wegen (zodra er nieuwe stikstofruimte is) en stimuleren van marktwerking op het spoor voor beter en sneller vervoer.
 • Openbaar vervoer: Keuzevrijheid voorop, geen focus op goedkoper maken OV. Wel oppert de VVD een belastingvrije reiskostenvergoeding.

Note: De VVD is als een van de weinigen voorstander van meer concurrentie op het spoor naar aanleiding van Europese regels.

GroenLinks-PvdA [bron]: Toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen

 • Klimaat: Minder en duurder vliegen, betalen naar verbruik met een kilometerheffing voor auto’s en stimuleren openbaar vervoer.
 • Duurzame mobiliteit: Meer actieve en elektrische mobiliteit dankzij fietssnelwegen, fietsenstallingen, stimulering door werkgevers en aanschafbelastingen op auto’s op basis van CO2 uitstoot.
 • Infrastructuur: Openbaar vervoer als publieke voorziening en investeren in infrastructuur voor verbetering bereikbaarheid.
 • Openbaar vervoer: ‘iedereen stapt in’ oftewel gratis OV voor mensen met lage inkomens en werken met OV-klimaattickets (maandelijks reizen voor een vast bedrag).

Note: Gratis openbaar vervoer moet gefinancierd worden door onder andere de compensatie voor de hoge benzineprijzen à 1,2 miljard terug te schroeven, maar ook vanuit verhoogde vermogensbelasting en belasting van grote bedrijven. [bron]

NSC [bron]: Kiezen voor alternatieven: de trein en de fiets

 • Klimaat: Stiller, zuiniger en minder ‘s nachts vliegen. In combinatie met hogere belastingen.
 • Duurzame mobiliteit: Stimuleren van de fiets als duurzaam vervoersmiddel door het aanleggen van een goede, veilige infrastructuur en verhoging van beschikbaarheid OV-fietsen.
 • Infrastructuur: Het OV aantrekkelijker maken door investeringen in hoogfrequent openbaar vervoer van en naar grote steden. Ook voor het autoverkeer een focus op betere doorstroming.
 • Openbaar vervoer: Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, bijvoorbeeld door maandelijks abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren naar Duits model.

Note: Verbeterd spoornetwerk moet ertoe leiden dat treinen zoveel mogelijk 160 – 200 km/uur rijden en zo tijdswinst opleveren t.o.v. de auto. [bron]

Over rechts of via het midden?

Een coalitie lijkt heel moeilijk te worden, maar uiteindelijk moet het land bestuurd worden. Een coalitie ‘over rechts’ lijkt het meest voor de hand te liggen, waarbij PVV, NSC en de VVD, mogelijk via gedoogsteun, tot elkaar moeten komen. Deze partijen kunnen overeenstemming zoeken op de volgende punten:

 • Aandacht voor een betere doorstroming voor autoverkeer.
 • Aandacht voor toegankelijk openbaar vervoer.

Het klimaat lijkt in een kabinet ‘over rechts’ minder aandacht te krijgen. Mocht een kabinet met de grootste partij niet lukken, dan is er nog een mogelijkheid voor een ‘middencoalitie’, met GL/PvDA en mogelijk D66. Hoewel de kansen daarop erg klein lijken. In dat geval zal de aandacht verschuiven van de automobilist naar het klimaat.

Welke coalitie ook aantreedt, de realiteit is dat veel initiatieven rondom zakelijke mobiliteit al in gang zijn gezet. Ondernemers kunnen niet heen om bijvoorbeeld de nieuwe wet WPM, de ruim 30 zero emissie zones en de Europese regelgeving rondom CSRD/ESG. Maar belangrijker: veel bedrijven geven zelf aan een duurzamere impact te willen maken op deze wereld, los van de politieke kleur van het land. Daarom blijven wij ons inzetten voor duurzame mobiliteit bij bedrijven.

Wat betekent het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

Alle ontwikkelingen op een rijtje

Lees verder op onze themapagina.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper