030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Waterschappen: op weg naar duurzaam mobiliteitsbeleid

Wat de Waterschappen Rivierenland, De Dommel en Limburg -behalve uiteraard hun werkgebied- met elkaar gemeen hebben? Ze ondertekenden alle drie een Lean&Green overeenkomst waarmee ze beloven zich in te zetten voor een drastische CO2-reductie en een duurzaam mobiliteitsbeleid binnen hun organisatie. En: ze schakelden alle drie Syndesmo in om hen te helpen hun CO2-doelstelling daadwerkelijk te realiseren! Deze vragen helpen wij hen beantwoorden:

  • Waterschap De Dommel: hoe stellen we een duurzaam vervoersbeleid op waarmee we in 2020 25% minder CO2-uitstoot te hebben dan in 2014? Dit voor zowel ons wagenpark als medewerkers met een kilometervergoeding. Hen adviseerden we o.a. op het gebied van de reiskostenvergoeding, stimuleren van fietsgebruik, het verduurzamen van het wagenpark en videovergaderen.
  • Waterschap Rivierenland: hoe kunnen we ons mobiliteitsbeleid moderniseren en meer in lijn brengen met onze ambities op het gebied van duurzame mobilteit? Dit in het kader van revitalisering van ons ‘Nieuwe werken beleid’
  • Waterschap Limburg: We centreren op een nieuwe locatie. Op deze locatie zijn veel minder parkeerplaatsen beschikbaar. Hoe zorgen we dat we parkeerproblemen voorkomen en ons parkeerbeleid- en reisbeleid aan laten sluiten op ons MVO-beleid?