030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Wat is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)?

Wat is de rapportageverplichting?

Vanaf 1 januari 2024 zijn alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht om de werkgebonden personenmobiliteit te registreren. Deze nieuwe rapportage vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken om de CO2 uitstoot te reduceren. In eerste instantie gaat het alleen om het registreren van de zakelijke en woon-werk kilometers van de medewerkers. In de toekomst stelt de overheid mogelijk een norm om de uitstoot te verlagen.

Om werkgevers voor te bereiden op deze verplichting, heeft de overheid in mei 2023 een ‘handreiking werkgevers‘ gepubliceerd waarin staat wat er van hen wordt verwacht. Als adviesbureau voor duurzame mobiliteit en gedrag, bereiden wij werkgevers voor op wat er van hen wordt gevraagd. Dat doen we met onze ‘Ready? Set. Go!’ aanpak. We nemen samen de volgende stappen:

 • Read? Eerst brengen we je huidige systemen en informatieprocessen in kaart.
 • Set. Vervolgens helpen we je bij het maken van de noodzakelijke aanpassingen.
 • Go! Desgewenst ontzorgen we je volledige op het gebied van berekenen en rapporteren. j

Op basis van de jaarlijkse rapportage zullen wij een aantal suggesties doen om de CO2-uitstoot van jouw onderneming structureel te verlagen. Wil je het grondiger aanpakken? Dat kan! We maken dan een voorstel op maat.

Alles op een rijtje in onze praktische inspiratiepaper

In onze inspiratiepaper ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’ zetten we de belangrijkste zaken die je moet weten een rij. De onderstaande hoofdpunten van de wet komen daarbij aan bod:

 • Ingangsdatum: 1 januari 2024.
 • Geldt enkel voor werkgevers met meer dan 100 werknemers.
 • Verplicht jaarlijks rapportage van zakelijke kilometers en woon-werk verkeer.
 • Doel: een besparing van 1,5 megaton CO2 op het zakelijke en woon-werkverkeer in 2030 (t.o.v. 1990).
 • Tot 2026 is er geen normstelling, het gaat alleen om het verzamelen van gegevens.
 • Vanaf 2026 kunnen er eisen worden gesteld.

Download de paper voor de antwoorden op je belangrijkste vragen.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper

Checklist: Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Checklist CO2-reductie mobiliteit

Hoe borg je dat jouw organisatie tijdig gaat voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden bij de introductie van het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit? Download deze handige checklist om je voor te bereiden op de verplichte rapportage van zakelijk en woonwerk-verkeer. In de checklist komen onder andere aanbod:

 • Wanneer je organisatie binnen of buiten de regeling valt.
 • Zaken die je moet gaan voorbereiden
 • Zaken die je moet gaan rapporteren
 • Hoe je CO2 uitstoot kunt reduceren
 • Aandachtspunten
Hoe borg je dat jouw organisatie tijdig gaat voldoen aan de eisen?

Checklist: Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download de handige checklist

Tijdspad

Initieel was de planning om de regeling per 1 januari 2022 in te voeren. Dat werd 1 januari 2023 en later 1 juli 2023, maar nu is de datum verzet naar 1 januari 2024. Lees verder over de overwegingen om de implementatie verder op te schuiven en de mogelijke consequenties.

Hoe ziet het tijdspad rondom het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit er precies uit? Onze handig infographic zet het overzichtelijk op een rij!

Infographic CO2 reductie Werkgebonden Personenmobiliteit
Klik de infographic voor de PDF versie.

Stukken van de Tweede Kamer

Wil je naar aanleiding van dit nieuws de stukken die de staatssecretaris heeft gestuurd aan de Tweede Kamer inzien? Op de tweedekamer.nl vind je;

 • de nota van toelichting;
 • de beslisnota’s, en;
 • het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit
Naar de Tweede Kamer stukken

Vrijblijvend sparren?

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een van onze mobiliteitsexperts. We verkennen graag of we ook jou kunnen helpen bij jouw mobiliteitsbeleid. Of dit nou duurzamer, flexibeler of kostenefficienter moet: ons team van ruim 15 mobiliteitsexperts staat voor jou klaar.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper


Meer weten of direct aan de slag?

Onze mobiliteitsadviseur en fleetexpert Marc van der Seijs helpt je graag verder.

Neem contact op