030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Wat is de Clean Vehicles Directive?

Organisaties moeten in relatie tot mobiliteit aan de slag met steeds meer verschillende regels en initiatieven rondom duurzaamheid. Onze inspiratiepaper “Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie” zet deze regels en initiatieven voor je op een rij. Een van de regelingen is de Clean Vehicles Directive (CVD). Dit is een Europese richtlijn die de inkoop van schone en energiezuinige wegvoertuigen door openbare autoriteiten bevordert. De richtlijn is in 2009 ingevoerd en in 2019 herzien om bovengenoemde doelstelling te versterken. De richtlijn verplicht openbare autoriteiten om bij aanbestedingen voor wegvoertuigen te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije voertuigen.

Voor Nederland vloeit uit de CVD-richtlijn de Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen voort. Aanbestedende diensten moeten hieraan voldoen.

Waarom is de CVD in het leven geroepen?

De CVD is een belangrijk instrument om de uitstoot van vervuilende stoffen door wegverkeer te verminderen. De richtlijn stimuleert de inkoop van schone voertuigen, zoals elektrische auto’s, hybride auto’s en waterstofauto’s. Deze voertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan traditionele benzine- en dieselvoertuigen. De CVD wordt daarom geprezen als een effectief instrument om de luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. De richtlijn is een belangrijk onderdeel van het Europese beleid om de transitie naar duurzamere mobiliteit te versnellen.

Infographic CVD (Clean Vehicles Directive)

Infographic CVD

De verschillende percentages per voertuigtype en per periode, staan weergegeven in deze infographic van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Bekijk je u de infographic liever in pdf? Download dan: pdf-versie van de infographic.

Voordelen voor de maatschappij

De Clean Vehicles Directive biedt een aantal maatschappelijke voordelen, zoals:

  • Vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen: Schone voertuigen stoten minder vervuilende stoffen uit dan traditionele benzine- en dieselvoertuigen. Dit kan bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en een vermindering van de gevolgen van klimaatverandering.
  • Besparing op verbruikskosten: Het laden van elektrische voertuigen gaat vaak gepaard met lagere kosten dan de brandstofkosten voor traditionele benzine- en dieselvoertuigen. Dit kan leiden tot besparingen op de brandstofkosten voor openbare autoriteiten.
  • Stimuleren van innovatie: De Clean Vehicles Directive stimuleert de ontwikkeling en productie van schone voertuigen. Dit kan leiden tot innovaties en economische groei.

De CVD heeft al een aantal positieve resultaten opgeleverd. In de eerste fase van de richtlijn is het percentage schone voertuigen dat door Europese autoriteiten is ingekocht, gestegen van 16% in 2021 naar 23% in 2023.

Wie moeten voldoen aan de Clean Vehicles Directive?

De CVD is van toepassing op alle openbare autoriteiten in de Europese Unie, waaronder:

  • Overheden: Europese lidstaten, regionale en lokale overheidsorganen.
  • Lokale autoriteiten: Gemeenten, provincies en regio’s.
  • Instellingen van openbaar nut: Organisaties die diensten verlenen van algemeen belang, zoals ziekenhuizen, scholen en openbaar vervoer.

Hobbels op de weg

De Clean Vehicles Directive kent echter ook uitdagingen. Deze hangen samen met de investeringen en faciliteiten die nodig zijn bij de migratie naar een schoner wagenpark. Daarbij kun je denken aan:

  • De kosten van schone voertuigen: Schone voertuigen zijn vaak duurder dan traditionele benzine- en dieselvoertuigen.
  • De beschikbaarheid van schone voertuigen: De beschikbaarheid van schone voertuigen is nog niet altijd voldoende om aan de vraag van openbare autoriteiten te voldoen.
  • De infrastructuur voor schone voertuigen: De infrastructuur voor schone voertuigen, zoals laadstations voor elektrische auto’s, is nog niet altijd voldoende ontwikkeld.

De Europese Commissie werkt aan het aanpakken van deze uitdagingen. Zo wordt er gewerkt aan het verlagen van de kosten van schone voertuigen en het verbeteren van de beschikbaarheid en de infrastructuur.

Zelf aan de slag

Syndesmo helpt organisaties bij het toepassen van de Clean Vehicles Directive. Wil jij, net zoals bijvoorbeeld Waterschap Hunze En Aa’s, weten hoe wij kunnen helpen met het invulling geven aan de CVD? Neem dan contact met ons op.

Onze kijk op ESG, CSRD, SBTi en hoe je duurzame mobiliteit kunt bevorderen.

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper

Onze kijk op ESG, CSRD, SBTi en hoe je duurzame mobiliteit kunt bevorderen.

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper