030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Wat betekent het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

Alle ontwikkelingen op een rijtje

Op 19 april 2021 informeerde staatssecretaris Heijnen de kamer dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot door zakelijke reizen (incl. woon-werkvervoer) in 2030 moet zijn verminderd met een megaton CO2 t.o.v. 2019. Om dit te realiseren wordt het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Naar verwachting wordt dit besluit 1 januari 2023 van kracht. Het besluit komt voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. De eisen die gesteld worden hebben flinke gevolgen voor werkgevers met meer dan honderd medewerkers. Zo moet er een jaarlijkse rapportage ingediend worden, met een overzicht van het woon-werk verkeer en de zakelijke mobiliteit in het voorgaande jaar.

Syndesmo houdt de ontwikkelingen rondom het Besluit CO2-reductie nauwgezet in de gaten houden. Op deze pagina publiceren we altijd de meest actuele stand van zaken en houden we je op de hoogte van de gevolgen van jou als werkgever. Blijf deze pagina dus volgen voor de laatste ontwikkelingen en alle informatie die jou kan helpen om je organisatie voor te bereiden op de nieuwe wet.

Wat weten we nu al over het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit?

De nieuwe wet is momenteel in ontwikkeling, maar nog niet alles over de nieuwe regeling is definitief. In onze inspiratiepaper ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’ zetten we voor je op een rij wat weten. De onderstaande hoofdpunten van de wet komen daarbij aan bod:

 • Verwachte ingangsdatum: 1 juli 2023.
 • Geldt enkel voor werkgevers met meer dan 100 werknemers.
 • Verplicht jaarlijks rapportage van zakelijke kilometers en woon-werk verkeer.
 • Concreet doel: de CO2-uitstoot van zakelijke en woon-werk mobiliteit moet in 2030 1 Megaton lager zijn dan in 2022.
 • Eerder was in het voorstel een dwingende norm opgenomen voor individuele werkgevers. Deze is (in elk geval voorlopig) vervallen.
 • In 2025 wordt er een ‘tussentijds plafond’ vastgesteld. Als de collectieve emissie daar bovenuit komt, worden per werkgever alsnog dwingende normen opgelegd.

Download de paper voor de antwoorden op je belangrijkste vragen.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper

Checklist: Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Checklist CO2-reductie mobiliteit

Hoe borg je dat jouw organisatie tijdig gaat voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden bij de introductie van het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit? Download deze handige checklist om je voor te bereiden op de verplichte rapportage van zakelijk en woonwerk-verkeer. In de checklist komen onder andere aanbod:

 • Wanneer je organisatie binnen of buiten de regeling valt.
 • Zaken die je moet gaan voorbereiden
 • Zaken die je moet gaan rapporteren
 • Hoe je CO2 uitstoot kunt reduceren
 • Aandachtspunten
Hoe borg je dat jouw organisatie tijdig gaat voldoen aan de eisen?

Checklist: Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download de handige checklist

Tijdspad

Initieel was de planning om de regeling per 1 januari 2022 in te voeren. Dat werd 1 januari 2023, maar nu is de datum verzet naar 1 juli 2023. Lees verder over de overwegingen om de implementatie verder op te schuiven en de mogelijke consequenties.

Hoe ziet het tijdspad rondom het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit er precies uit? Onze handig infographic zet het overzichtelijk op een rij!

Infographic CO2 reductie Werkgebonden Personenmobiliteit
Klik de infographic voor de PDF versie.

Stukken van de Tweede Kamer

Wil je naar aanleiding van dit nieuws de stukken die de staatssecretaris heeft gestuurd aan de Tweede Kamer inzien? Op de tweedekamer.nl vind je;

 • de nota van toelichting;
 • de beslisnota’s, en;
 • het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit
Naar de Tweede Kamer stukken

Vrijblijvend sparren?

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een van onze mobiliteitsexperts. We verkennen graag of we ook jou kunnen helpen bij jouw mobiliteitsbeleid. Of dit nou duurzamer, flexibeler of kostenefficienter moet: ons team van ruim 15 mobiliteitsexperts staat voor jou klaar.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper

Besluit omtrent CO2-reductie opnieuw uitgesteld

Initieel was de planning om de regeling per 1 januari 2022 in te voeren. Dat werd 1 januari 2023, maar nu is de datum verzet naar 1 juli 2023. Lees verder over de aanleidingen van het opschuiven van de implementatiedatum.

Lees verder


Meer weten of direct aan de slag?

Onze mobiliteitsadviseur en fleetexpert Marc van der Seijs helpt je graag verder.

Neem contact op