030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Voorzieningen voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Aan de slag met tijd- en plaatsonafhankelijk werken? Zorg dan dat je medewerkers de juiste voorzieningen ontvangen. Een belangrijk aspect zijn de ICT-tools, zodat jouw medewerkers op afstand goed samen kunnen werken. Als werkgever is het van belang om de werkzaamheden van jouw organisatie goed in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe jullie intern en extern samenwerken. En dat gaat niet alleen over het praktisch kunnen samenwerken met elkaar: het moet ook fijn en leuk zijn.

Wat is er nodig en beschikbaar om met elkaar in contact te blijven? Hoe voorkom je dat je medewerkers in een sociaal isolement komen? Hoe makkelijk is het om contact met elkaar op te nemen? Zorg voor tooling die voor iedereen makkelijk werkt en waarbij er zo min mogelijk drempels zijn om mee te gaan werken. En vergeet de fun factor niet. Zo zijn er inmiddels verschillende apps om random met een collega virtueel een koffiepraatje aan te gaan. 

Implementatie

Als de ICT-tools voor formeel en informeel contact zijn bepaald, dient de uitrol zorgvuldig plaats te vinden. Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat er heel veel tijd is besteed aan het selecteren van de juiste programma’s en dat bij de implementatie de gebruikers worden vergeten. Houd ook in je achterhoofd dat lang niet alle medewerkers zo vaardig zijn om nieuwe programma’s meteen te begrijpen. Tevens is het vaak zo dat iedereen op zijn eigen manier hiervan gebruik zou kunnen maken. Om weerstand te voorkomen en vooral een eenduidige werkwijze voor jouw organisatie te creëren, adviseren wij om uitgebreid aandacht te besteden aan training. Denk aan praktische uitleg hoe een tool werkt en maak binnen een team duidelijke afspraken over het gebruik. Dit zal leiden zo tot een maximale adoptie van de nieuwe werkwijze en een inclusieve samenwerking. 

Over Syndesmo

Syndesmo ondersteunt werkgevers bij het maken van strategische keuzes in hun werk- en mobiliteitsbeleid. Eens sparren over de mogelijkheden van TPOW voor jouw organisatie? Neem dan contact op met mobiliteitsexpert Tako de Jong (0654378775).

Neem contact met mij op