030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Vitens: meer vrijheid in mobiliteit

Dagelijks levert Vitens drinkwater van topkwaliteit aan meer dan 5,5 miljoen klanten. Vitens staat voor: meer doen, minder praten. Creativiteit, innovatie, doorzettingsvermogen en het nemen van verantwoordelijkheid zijn waarden die Vitens dagelijks in praktijk brengt.

Mobiliteitsbeleid onder de loep

Door de invoering van HNW programma Flex@Vitens kregen medewerkers meer vrijheid in de keuze voor een werkplek, maar niet in de manier om daar te komen. Verwachte wijzigingen in reispatronen van veel medewerkers, als gevolg van de verhuizing van het hoofdkantoor naar Zwolle, waren de laatste zet om het mobiliteitsbeleid onder de loep te nemen.

Draagvlak voor veranderingen

Wij gaven Vitens een nieuwe kijk op mobiliteit. Zo hielpen wij Vitens met het bepalen van strategische doelstellingen: waar moet het nieuwe mobiliteitsbeleid aan bijdragen? Medewerkerstevredenheid, CO2 footprint, kostenreductie? In sessies met stakeholders gaven we samen antwoorden. Én creëerden we tegelijk draagvlak voor de verandering op zo’n gevoelig onderwerp.