030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Verduurzaming

Verduurzaming? Focus dan op mobiliteit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk onderwerp in uw organisatie. Omdat jullie op deze manier maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar ook omdat de klanten het van jullie verlangen. U realiseert zich dat mobiliteit (reizen) voor een aanzienlijk deel jullie CO2-uitstoot bepaalt (binnen de meeste organisaties is dit minstens 40%). U wilt de CO2-footprint reduceren en de mobiliteit verduurzamen, maar kan dat wel? De meeste collega’s hebben de auto immers gewoon nodig.

Met hulp van Syndesmo reduceert u de CO2-uitstoot (die samenhangt met de mobiliteit van medewerkers). 

Samen met u nemen we de huidige situatie onder de loep. Bevatten regelingen bijvoorbeeld prikkels die onnodig of vervuilend reizen in de hand werken? Soms blijkt dat het beleid op zich uitstekend is, maar het (gedrags)effect is uitgebleven. Dan zetten we in op het effectiever maken van jullie beleid.

Mobiliteit: minder, anders, schoner

Hoe kunnen we de mobiliteit verduurzamen? Vaak blijkt het nodig om het (mobiliteits)beleid aan te laten sluiten bij jullie duurzaamheidsambities. We hanteren hiervoor de ‘trias mobilica’. Is het aantal reisbewegingen te verminderen? Kunnen we het reisgedrag veranderen (meer gebruik van het openbaar vervoer of fiets)? Kan het autogebruik schonerU leest hier hoe we u helpen met de ontwikkeling van nieuw beleid (met draagvlak!). Natuurlijk kunnen we ook de praktische uitvoering voor u doen.

 

Kijk ook eens bij: