030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Mobiliteitsmanagement

Syndesmo is congrespartner van MME’22

Op 11 oktober vindt hét totaalcongres over zakelijke mobiliteit plaats: MME ’22. Speciaal voor professionals die zich bezighouden met mobiliteitsbeleid. Syndesmo is aanwezig met 2 sprekers, Patrick Langevoort spreekt over Elektrificatie van Bedrijfsvoertuigen en Jos Hollestelle gaat in op de impact van het recente Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Maar er staat veel meer op het programma, zoals:

  • Het allerlaatste belastingnieuws m.b.t. mobiliteit van uw medewerkers
  • De perfecte match tussen hybride werken en flexibel mobiliteitsbeleid
  • Gedragsverandering voor duurzame mobiliteit

Bekijk het volledige programma op de congreswebsite. Daar moet jij toch bij zijn?

Update & dialoogsessie door Jos Hollestelle:
Wat betekent het ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’ voor jou als werkgever?

Vanaf 1 januari 2023 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit:

  • Het aantal gereisde kilometers;
  • De gebruikte vervoermiddelen;
  • En de gebruikte brandstof.

Wat betekent deze registratieverplichting voor jou als werkgever? Hoe geef je dit op een goede manier vorm? En hoe benut je deze verplichting om de CO2-uitstoot terug te dringen? Jos Hollestelle brengt je in deze interactieve sessie op de hoogte.

Jos Hollestelle

Update & dialoogsessie door Patrick Langevoort:
Elektrificatie van bedrijfsvoertuigen in het primaire proces – Wat kan wel en wat kan ook!

Veel bedrijven staan voor de uitdaging om hun wagenpark versneld te elektrificeren. Een belangrijke aanleiding daarvoor is de komst van zero-emissie-zones. Daarom zoeken zij naar mogelijkheden om dit goed in te richten. We gaan, op basis van praktijkcases van nutsbedrijven en commerciële installatietechniek, in op vragen als;

  • Welke doelgroep binnen mijn bedrijf kan al ‘over’?
  • Wat moet ik daarvoor doen?
  • Wat betekent dat voor de rest van mijn medewerkers?

Na deze sessie heb je  inzicht in hoe te komen tot het elektrificeren van het bedrijfswagenpark. Door middel van een praktijkgerichte analyse werken we stapsgewijs toe naar wat wél kan, vandaag. We hebben speciale aandacht voor omstandigheden in het primaire proces, zoals belading en weersomstandigheden. Patrick Langevoort deelt zijn effectieve aanpak!

Gratis deelname

Bekijk het volledige programma op de congreswebsite. Wanneer jij dagelijks bezig bent met de mobiliteit van medewerkers binnen jouw organisatie, kun je gratis deelnemen. Wacht niet te lang, neem een kijkje op de website en schrijf je in want het aantal tickets is maar beperkt!

Schrijf je hier gratis in