030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Reisstijlentest geeft inzicht in type reiziger

Hoe krijgen we werknemers zover dat zij hun reisgedrag aanpassen? Dat zij bijvoorbeeld vaker buiten de spits reizen of een duurzamer reismiddel kiezen? Met die vraag houden we ons inmiddels al jaren bezig. Een van de uitgangspunten die wij hanteren: ken de doelgroep. Zorg ervoor dat u weet wat de reizigers bezighoudt. Dé reiziger bestaat niet. Eén aanpak gericht op alle reizigers werkt dan ook niet. Onze reisstijlentest helpt u het benodigde inzicht in de reizigersgroep te krijgen.

Voorkeuren en lifestyle

De basis van deze test is een eenvoudige vragenlijst. De reiziger kan deze online (uiteraard in een beveiligde omgeving) invullen. De uitkomsten ervan geven inzicht in de voorkeuren en lifestyle van de reiziger. Is hij bijvoorbeeld gevoelig voor status die autorijden met zich meebrengt? Speelt duurzaamheid voor hem een rol? Zou hij anders reizen als hij meer/minder geld te besteden heeft? Hiermee kunnen we de groep opdelen in zeven verschillende reizigers-segmenten. We weten dan hoe groot het aandeel autoliefhebbers, vitale reizigers of bijvoorbeeld praktische reizigers is.

Belangrijk hulpmiddel

Wat kunt u met deze informatie? Veel! Allereerst helpt het inzicht u bij het bepalen van realistische doelstellingen. Want niet ieder segment is even kansrijk wat betreft de door u beoogde gedragsverandering. Het helpt vervolgens bij de keuze van een targetgroep. Vaak is het raadzaam om een campagne, actie of beleid te beperken tot één of enkele segmenten. Die focus helpt u bij het inrichten en vormgeven van interventies of beleid.

Europees onderzoek

De reisstijlentest is gebaseerd op het Europese onderzoeksproject SEGMENT dat in verschillende Europese steden is uitgevoerd. Utrecht was een van deze steden. Onze adviseur Jos Hollestelle was intensief bij dit Europese project betrokken als kennispartner van de gemeente Utrecht.

Interesse?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in de toepassing van de reisstijlentest? Neem dan contact op met Marjolein van der Stok.