030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Prinsjesdag

Prinsjesdag: Wat verandert er in 2022 op het gebied van mobiliteit?

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een aantal wijzigingen aan die van invloed zullen zijn op jouw mobiliteitsbeleid als werkgever. Deze gaan over de reiskostenvergoeding, de onbelaste thuiswerkvergoeding en de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s. Daarnaast wijzigt ook de subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe en tweedehands elektrische auto’s. Wij sommen de wijzigingen hier voor je op:

1. Onbelaste reiskostenvergoeding op de schop

Vanaf 1 januari 2022 kun je als werkgever alleen een vaste onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) verstrekken als je kunt inschatten hoeveel dagen een medewerker reist en hoeveel deze thuiswerkt. Het goede nieuws is dat het oude criterium dat een medewerker minimaal 128 dagen naar dezelfde standplaats moest reizen voor een vaste onbelaste vergoeding komt te vervallen. Ook medewerkers die minder reizen, kunnen onder voorwaarden een vaste onbelaste vergoeding ontvangen. Dus werkt een medewerker gemiddeld vier dagen thuis en één dag op kantoor dan kun je deze medewerker een vaste onbelaste vergoeding verstrekken voor zijn reisdagen. De hoogte van deze vaste vergoeding komt in dit voorbeeld neer op 214 dagen (full time norm van de fiscus) x 1/5e x retourafstand woon-werk x maximaal €0,19 per km. Voor de overige vier dagen kun je deze medewerker een onbelaste thuiswerkvergoeding uitkeren van €2,- per thuiswerkdag (zie volgende punt).

De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast. Kun je als werkgever niet goed inschatten hoeveel een medewerker thuiswerkt en hoeveel dagen deze reist of vind je het te bewerkelijk om dit per medewerker in te schatten; dan is een vergoeding op dagbasis (Waar je werkt budget) het meest voor de hand liggend.

2. Onbelaste thuiswerkvergoeding

Het kabinet heeft geluisterd naar de maatschappelijke oproep om tot een onbelaste thuiswerkvergoeding te komen. Hiervoor mag je als werkgever vanaf volgend jaar €2,- netto per thuiswerkdag uitkeren op basis van een zogenaamde gerichte vrijstelling. Deze vergoeding kun je verstrekken op basis van een vaste vergoeding per periode. Deze moet dan gebaseerd zijn op een onderbouwde inschatting van het aantal thuiswerkdagen. Ook is het mogelijk de vergoeding te verstrekken op basis van declaratie.

Samenloop reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Het is niet mogelijk om op één werkdag een medeweker zowel een onbelaste thuiswerkvergoeding als onbelaste reiskostenvergoeding uit te keren op basis van de gerichte vrijstelling. Werkt een medewerker bijvoorbeeld ’s ochtends thuis en reist deze daarna naar kantoor, kan er slechts gebruik worden gemaakt van één van de twee gerichte vrijstellingen. Wil je beide vergoedingen uitkeren, dan is één van de twee vergoedingen een belaste vergoeding. Deze kun je dan wel onder brengen in de Werkkostenregeling. Je kunt je medewerkers laten kiezen welke vergoeding ze liever willen. Als ze bijvoorbeeld ver van kantoor wonen, zullen ze eerder kiezen voor de reiskostenvergoeding.

 Andere vrijstellingen voor thuiswerken blijven in stand

Deze onbelaste vergoeding van maximaal €2,- per dag is geen vervanging voor de reeds bestaande regelingen rondom thuiswerken. Het blijft dan ook mogelijk het inrichten van een werkplek thuis te vergoeden. Hiervoor zijn de spelregels niet gewijzigd. Ook blijft het onder voorwaarden mogelijk om naast de thuiswerkvergoeding de kosten voor de internetaansluiting thuis te vergoeden middels een gerichte vrijstelling.

3. Versobering bijtellingsvoordeel volledig elektrische auto’s

Dat de bijtelling van volledig elektrische auto’s jaarlijks stapsgewijs omhooggaat wisten we natuurlijk al. Wat echter nieuw aangekondigd werd op Prinsjesdag is dat dit plafondbedrag wordt afgebouwd richting 2025. Eerder was aangegeven dat het plafond van €40.000 tot 2025 zou gelden. Dit is dus helaas niet zo. Vanaf 1 januari 2022 geldt een plafond van €35.000 en per 2023 van €30.000.

Bijtelling afbouw elektrisch rijden

Voorbeeld: Een auto met een cataloguswaarde van €43.000 kost in 2022 bij privégebruik aan bruto bijtelling het volgende: €35.000 x 16% + €8.000 x 22% = €7.360

4. Subsidie aanschaf / private-lease elektrische auto

Deze vergoeding verloopt niet via de werkgever en is daarom een beetje een vreemde eend in deze opsomming. Toch nemen we hem graag mee omdat we zien dat steeds meer werkgevers ook niet leaserijders stimuleren om elektrisch te rijden.

Een particulier die een nieuwe elektrische auto aanschafte of private leasde kon in 2020 en 2021 aanspraak maken op een subsidie van €4.000. Schafte iemand een tweedehands elektrische auto aan kon deze aanspraak maken op €2.000 subsidie. Velen grepen echter naast deze subsidie omdat het totale budget binnen een mum van tijd op was (met name voor de aanschaf / private lease van een nieuwe auto).

Het goede nieuws is dat dit totale budget wordt verhoogd met 90 miljoen. Wel wordt de hoogte van de subsidie voor aanschaf van een nieuwe auto versneld afgebouwd.

Subsidie Elektrische Auto

Jos HollestelleJos Hollestelle, expert Reiskostenvergoeding

Meer weten of direct aan de slag?

Mobiliteitsexpert Jos van Hollestelle helpt je graag op weg!