030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Tien tips voor parkeerbeleid werkgever

Werkgevers vinden het steeds minder vanzelfsprekend om iedere medewerker een parkeerplaats te garanderen. Vanwege de kosten of omdat de parkeercapaciteit niet voldoet. Steeds meer bedrijven voeren daarom een sturend parkeerbeleid in, waarbij bijvoorbeeld alleen een kleine groep aanspraak kan maken op een parkeerplaats, of betaald parkeren de norm wordt. Parkeren ligt echter gevoelig bij medewerkers. Het wordt dan ook vaak gezien als een recht. Hoe zorg je ondanks alle gevoeligheid dat je tot een succesvolle implementatie komt?

Hoe voer je succesvol sturend parkeerbeleid in? We delen graag wat tips met je:

1. Start met een duidelijke visie voor je parkeerbeleid

Parkeerbeleid voer je door omdat of vraag en aanbod niet meer in balans zijn of als de kosten te hoog zijn geworden. Maar voordat je aan de slag gaat met het optimaliseren van de bezetting / reduceren van kosten is het essentieel om een duidelijke visie op te stellen. Wat willen we met ons parkeerbeleid bereiken? Vinden we bijv. gastvrijheid belangrijkst en hebben bezoekers prioriteit op medewerkers? Of is CO2-reductie het ultieme doel en is het parkeerbeleid een sleutel om reisgedrag te beïnvloeden? Of moet er met het parkeerbeleid inkomsten gegenereerd worden om andere mobiliteitsmaatregelen als stimuleren openbaar vervoer te bekostigen? De visie is niet alleen bepalend voor hoe het parkeerbeleid er in de praktijk uit komt te zien, maar ook voor de manier waarop je het parkeerbeleid communiceert.

2. Maak het parkeerbeleid transparant: wie wel en wie niet?

Wie krijgt waarom wel of geen parkeerplaats. Stel zeer duidelijke spelregels op, bijvoorbeeld op basis van reisafstand, reistijd, samen rijden, eventueel invoeren van betaald parkeren en creëren van plekken voor elektrische auto’s. In de praktijk merken we daarnaast dat het belangrijk is om ook een hardheidsclausule op te nemen waardoor in uitzonderlijke gevallen een uitzondering gemaakt kan worden.

3. Kies de juiste parkeerrestricties

Veel organisaties die kiezen voor een parkeerbeleid, maken de keuze om met restricties te werken. Je komt bijvoorbeeld het parkeerterrein niet op als je op minder dan 10 kilometer van kantoor woont. Andere organisaties gaan een stap verder en kijken ook naar de mate waarin het openbaar vervoer een alternatief is. Dit gaat dan bijvoorbeeld om: ‘als je OV-reistijd korter is dan 30 minuten heb je geen recht op een parkeerplaats’ of als het ‘openbaar vervoer minder dan 30 minuten langer is dan de auto heb je geen recht op een parkeerplaats’. De keuze van de restricties hangt af van enerzijds je visie, maar ook van het effect. Als je weet dat de opgave bijv. 50 minder parkeerders per dag is en je met een km restrictie slechts 10 plekken reduceert zul je andere keuzes moeten maken.

4. Of kies juist voor betaald parkeren

Parkeren is nooit gratis. Een parkeerplaats kost gemiddeld €1.000,- per jaar. In stedelijke gebieden loopt dit al snel op. Als mobiliteitscoach voor Breikers ben ik onder andere actief op de Zuidas. Hier lopen de kosten voor parkeren op tot wel €80,- per dag! Ik zie met name ziekenhuisinstellingen en onderwijsinstellingen in toenemende mate kiezen voor de invoering van betaald parkeren. Op deze manier wordt (een deel van) de kosten terugverdient op de parkeerkosten. Maar wat is het effect van betaald parkeren? De reductie naar de parkeervraag is gemiddeld zo’n 15 tot 30%.Dit is natuurlijk afhankelijk van het tarief. Bij het Bronovo Ziekenhuis bleek bijvoorbeeld dat met iedere euro verhoging het aantal parkeerders met 4% afnam.

5. Kijk goed naar de uitvoerbaarheid van het parkeerbeleid

Belangrijk om mee te nemen in de keuzes voor je parkeerbeleid is de uitvoerbaarheid hier van. Kies je er bijvoorbeeld voor om carpoolers altijd een plek te geven; hoe controleer je dit dan? Werk je met bijv. een restrictie als ‘binnen 30 OV-minuten heb je geen recht op een parkeerplaats’ zul je dit periodiek moeten doorrekenen. Wat gebeurt er als de NS of Connexxion een nieuwe dienstregeling invoert? Dit vraagt om een jaarlijkse administratieve handeling. Bedenk dus goed hoe je dit gaat organiseren.

6. Beloon medewerkers voor niet-parkeren

Hiermee laat u de keuze aan de medewerker, maar u voert de ‘druk’ wel op. Denk aan een geldelijke of materiële beloning voor medewerkers die hun parkeerplaats/parkeerpas inleveren. Een van de bedrijven die ik begeleid heb in het oosten van het land had een creatieve oplossing. Medewerkers die afzagen van een parkeerplaats bij het kantoor kregen 50% van de kosten van de parkeerplaats vergoed of konden dit bijv. gebruiken in hun opleidingsbudget (fiscaal wat gunstiger dan het uit te laten betalen)

7. Probeer de piektijden te beïnvloeden

Als we bij een werkgever aan de slag gaan, starten we met het opstellen van een parkeerbalans: op welke momenten is het parkeerterrein bezet en hoeveel auto’s staan er dan? Afhankelijk van de type organisatie zie je dat vaak de dinsdag en donderdag enorme piekdagen zijn en juist de woensdag en de vrijdag er meer dan voldoende capaciteit is. Bekijk hoe je dit beter kunt spreiden. Dit kan bijvoorbeeld door overlegmomenten, spreek- en bezoekuren slimmer te spreiden. Ook kun je op rustige dagen het parkeerterrein voor iedereen toegankelijk maken. Je zult zien dat echt verstokte automobilisten hun thuiswerkdag omzetten van vrijdag naar bijvoorbeeld maandag.

8. Bied en stimuleer het gebruik van alternatieven voor de (lease)auto

Wil je de druk op het parkeerterrein verminderen zijn er grofweg twee mogelijkheden.  1) je parkeerbeleid dwingt / stimuleert medewerkers om niet te parkeren, maar je kan ook 2) andere vervoersmiddelen stimuleren. Bij de eerste optie leg je medewerkers ander reisgedrag op; wat tot weerstand kan leiden. Bij de tweede optie verleid je medewerkers om anders te reizen.Denk aan fiets, OV, samen rijden, alternatieven voor zakelijke ritten overdag en flexibele werktijden en –locaties. Dit vermindert de parkeerdruk. Het dilemma is vooral dat optie één vaak een vooraf heel duidelijk te meten resultaat heeft. Ik weet namelijk exact hoeveel parkeerders hun parkeerkaart verliezen. Bij optie twee is het natuurlijk maar de vraag hoeveel medewerkers zich laten verleiden tot anders reisgedrag. In de praktijk zien we vaak een combinatie van deze twee opties. Ook dit is weer helemaal afhankelijk van je visie.

9. Houd rekening met meer fietsers

Na de invoering van een parkeerbeleid zien we dat met name het aantal fietsers sterk toeneemt. Vaak veel meer dan OV-reizigers. Wees hier dan ook op voorbereid.  Zorg voor goede voorzieningen voor het stallen van fietsen, het omkleden en douchen. En als je dan toch bezig bent, kijk eens of je fietsers een wat prominentere plek kunt geven. Te vaak kom ik bij organisaties waar de fietsenstalling een soort verdomhoekje is. Ergens ver weg weggestopt terwijl automobilisten letterlijk voor de deur kunnen parkeren. Laat zien als organisatie dat je fietsen hoog in het vaandel hebt staan (moet dan wel bij je visie passen, zie punt 1) en zorg voor een aantrekkelijke stalling die gezien mag worden. Op deze manier geef je een duidelijk signaal af als organisatie. En vanuit de veranderkunde weten we dat dit soort signalen erg belangrijk zijn om gedrag te beïnvloeden.

10. Blijf je beleid optimaliseren

Bekijk minimaal jaarlijks hoe de visie zich verhoudt tot de situatie op je parkeerterrein. Is de druk toegenomen doordat bijvoorbeeld het aantal medewerkers is gegroeid? Moeten de restricties aangescherpt worden of de prijs verhoogd? Of is er wellicht ruimte om meer medewerkers een autorisatie te geven? Wat doe je met de groeiende vloot aan elektrisch auto’s en hoe faciliteer je deze? Kortom parkeerbeleid is nooit statisch en zal periodiek geëvalueerd moeten worden en eventueel worden bijgesteld.

Benieuwd wat Syndesmo voor u kan betekenen?

Jos HollestelleJos Hollestelle, expert parkeerbeleid

‘Als parkeerexpert help ik je graag bij het ontwikkelen, opstellen en implementeren van jullie sturend parkeerbeleid. Neem contact met mij op om meer te weten over ons parkeeradvies. Ik ben te bereiken via jos.hollestelle@syndesmo.nl of bel 06 551 246 45.’