030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Onze aanpak

Analyse

Stappen MobiliteitWe starten met een analyse van de huidige regelingen en voorzieningen ten aanzien van mobiliteit. Daarbij brengen we ook het huidige gedrag van de medewerkers in kaart. Hoe en vooral waarom doen ze wat ze nu doen? Daardoor krijgen we een goed beeld van de huidige situatie. Met de belangrijkste stakeholders stellen we de drijfveer voor het nieuwe mobiliteitsbeleid vast (why). Een duidelijke drijfveer is cruciaal om dat nieuwe beleid ook echt te laten werken en bepaalt de uitgangspunten. Vervolgens vertalen we deze drijfveer met je door naar bijpassende maatregelen. Het resultaat is een duidelijk inzicht in de bestaande situatie en een helder en gedragen toekomstbeeld.

Scenario’s

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werken we een aantal scenario’s uit. Hierbij richten we ons op de samenhang en de verfijning van de beoogde maatregelen, de consequenties voor de organisatie en de verschillende groepen medewerkers, de technische mogelijkheden, en de kosten. De benodigde stappen vatten we samen in een implementatie- of transitieplan. Daarnaast besteden we aandacht aan de kernboodschap van het nieuwe beleid op basis waarvan we ook een communicatieplan opstellen; een heldere kernboodschap gebaseerd op de drijfveer helpt bij de acceptatie van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Het resultaat is één of meer concrete scenario’s waaruit je de voor jou meest geschikte kunt kiezen.

Het nieuwe aanbod

Gezamenlijk stellen we het dienstenpakket samen voor het gekozen scenario, maken we eventueel nieuwe leveranciers- of contractafspraken en brengen we de aangepaste regelingen in lijn met onder andere HR systemen, fiscaliteiten en wetgeving. Tevens voeren we de nieuwe regelingen en voorzieningen in door gedragsinterventies te ontwikkelen en een communicatiestrategie verder uit te werken die de gemaakte keuzes en het nieuwe aanbod ondersteunen. Daarmee worden de medewerkers verleid en geprikkeld gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die passen bij hun eigen situatie. Indien nodig bieden wij mobiliteitscoaches die met hen meedenken. Het resultaat is een mobiliteitsbeleid dat recht doet aan de visie van jou, als werkgever, en de organisatie.

Samenwerking

Gedurende het gehele proces betrekken we de juiste stakeholders. Jouw kennis van de eigen organisatie is daarbij van groot belang. Wie moet op welk moment worden meegenomen, wie neemt de besluiten, op basis van welke input? De juiste keuzes op het juiste moment maken en knopen doorhakken zijn essentiële onderdelen op de route naar het gewenste toekomstbeeld. Ook kijken we vooruit naar de volgende stap in het proces; hoe ziet die er uit, wie zijn er betrokken, wat is het beoogde resultaat?

‘Het proces met Syndesmo was een echte joint operation, en dat is het nog steeds – nu het beleid wordt uitgebouwd tot echte gedragsverandering’
– Simone Eeken, ANWB

Vrijblijvend sparren?

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een van onze mobiliteitsexperts. We verkennen graag of we ook u kunnen helpen bij een mobiliteitsbeleid dat werkt. Of dit nou duurzamer, flexibeler, kostenefficienter of uw parkeerprobleem moet oplossen: ons team van ruim 15 mobiliteitsexperts staat voor u klaar.