030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

De politie: ‘kompas voor onze mobiliteitstoekomst’

‘Ontwikkel een visie op dienstreizen in de toekomst’. Dat was de opdracht die de politie Syndesmo gaf. “Het werd een brede visie op mobiliteit” vertelt adviseur Ruud de Groot. “We hielden workshops met alle stakeholders, analyseerden het huidige reisgedrag, bekeken de reiskostenregeling, deden postcodescans en namen enquêtes af bij alle eenheden door het hele land. Dat zijn 65.000 politiemensen! Mooi om de politie zo op weg te helpen naar een nieuw toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.” ‘Wij hebben nu een mooi kompas voor de toekomst” aldus Eveline Lensink van de politie.

Bij de hand genomen

Eveline Lensink (Senior Strategisch Adviseur – Directie FM Politie): ”Aanvankelijk vroegen we Syndesmo om ons te helpen bij het ontwikkelen van een visie op dienstreizen in de toekomst. Al snel bleek deze vraag niet los gezien te kunnen worden van de reiskostenregeling woon-werkverkeer en de parkeerproblematiek. Wat begon als een visie op dienstreizen werd daarmee een visie op mobiliteit. Met hun beproefde aanpak en brede expertise op het gebied van mobiliteitsbeleid en reiskostenvergoedingen nam Syndesmo ons bij de hand om tot deze visie te komen.”

Van drijfveren naar concrete adviezen

“In twee workshops met vertegenwoordigers van de eenheidsleidingen, de staf Korpsleiding en het PDC (Politiedienstencentrum) ontwikkelden we allereerst een gezamenlijk beeld van onze belangrijkste drijfveren. Een vertaling naar concrete adviezen volgde: hoe kunnen wij invulling geven aan onze vervoersbehoefte in de toekomst en hoe is dit te realiseren?”

Vertaling naar maatregelen

“Om ervoor te zorgen dat de visie zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van al onze collega’s, ook de jongere die mogelijk heel anders aankijken tegen mobiliteit, hielden we daarnaast een derde workshop met een groep collega’s onder de 35 jaar. Met de hulp van Syndesmo zijn de uitkomsten van deze workshops, aangevuld met een analyse van het huidige reisgedrag, vertaald naar een heldere ambitie en maatregelen. Een mooi kompas voor de toekomst.”

Na scans nu experimenteren

Eveline’s collega Edwin Bouman (Senior Adviseur – Directie FM Politie) vult aan: “Er lag een enorme uitdaging voor de politie om zicht te krijgen op de feiten en mythen omtrent het reizen van medewerkers en parkeren. Met de kennis en ervaring van Syndesmo is het gelukt om in iedere eenheid van de politie een mobiliteitsscan uit te voeren en om de resultaten daarvan te presenteren. Deze resultaten werden zonder uitzondering positief ontvangen en leidden er in alle eenheden toe dat zij de aanleiding vormden tot het experimenteren met alternatieve reismogelijkheden.”