030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Hoe maak je van het mobiliteitsbudget een écht alternatief?

mobiliteitsbudget

De leaseauto staat onder druk – mede onder invloed van de lockdowns en het thuiswerken. Het mobiliteitsbudget lijkt een goed alternatief te zijn. Dat is geen ‘blanco cheque’ (zoals de leaseauto weleens wordt genoemd), maar een vast bedrag per maand, waar medewerkers zelf hun mobiliteit voor kunnen inkopen. Dan rijst de vraag: hoe geef je dat als organisatie precies vorm? Hoe maak je het aantrekkelijk voor medewerkers? Hoe kleed je het fiscaal goed in? En heel belangrijk: hoe hoog moet het zijn?

Het mobiliteitsbudget kun je als werkgever op verschillende manieren aanbieden. Bijvoorbeeld op basis van een vaste uitkering, aangevuld met een variabel budget op basis van afgelegde kilometers. Het budget moet hoog genoeg zijn om de reële mobiliteitskosten van de medewerker te dekken. Maar het moet ook aantrekkelijk genoeg zijn om een substantiële groep medewerkers te laten kiezen voor een mobiliteitsbudget, als alternatief voor de leaseauto. Afhankelijk van je visie als organisatie, kun je ervoor kiezen om duurzame vormen van vervoer in het variabele gedeelte beter te vergoeden dan vervuilende vormen van vervoer. Zie ook het kader over de ANWB.

Vast bedrag

Een vaak gekozen optie is om het norm leasebudget te nemen als basis. Dit is gebaseerd op (bijvoorbeeld) 30.000 kilometer per jaar en 48 maanden leasecontract. De leasekosten voor een werkgever zijn in de praktijk een stuk hoger dan het norm leasebudget. Want daarin worden ook de daadwerkelijk gereden kilometers en de reële brandstofkosten meegenomen. Ook die bespaart de werkgever, als de leaseauto wegvalt.

Pakken we leasebedrag en reële brandstofkosten samen, dan is het budget een stuk aantrekkelijker voor de medewerkers. Het dekt beter de daadwerkelijke kosten voor mobiliteit. Voor de werkgever is een vast mobiliteitsbudget plezierig omdat de kosten niet fluctueren, zoals leasekosten dat wel doen. Daarbij zijn de benzinekosten namelijk variabel (en die stegen vorig jaar enorm!) en schades en kilometeroverschrijdingen worden achteraf doorberekend. In de praktijk zijn er vrijwel altijd kilometeroverschrijdingen, blijkt uit onderzoek van VNA, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Met een mobiliteitsbudget kun je als werkgever de jaarlijkse mobiliteitskosten dus beter budgetteren.

Het mobiliteitsbudget is slechts één van de mogelijke alternatieven voor de zakelijke leaseauto. Syndesmo beschreef ook de andere alternatieven in een informatief visiepaper:

Is de leaseauto uit de gratie? Deze 3 ontwikkelingen wil je niet missen!

Download deze visiepaper

Gedifferentieerd

Het is ook mogelijk een deel van het mobiliteitsbudget gedifferentieerd op te bouwen. Dit biedt ruimte voor sturing in de richting van een of meer ‘gewenste’ vervoersmiddelen, bijvoorbeeld omdat de werkgever streeft naar duurzame ontwikkeling of CO2-reductie. Het budget bestaat dan uit een vast bedrag per maand, dat aangevuld wordt met een reiskostenvergoeding voor woon-werk en zakelijk verkeer per kilometer. Die kan voor de verschillende manier van transport verschillen per kilometer.

Fiscale optimalisatie mobiliteitsbudget

Het aanbieden van een aantrekkelijk mobiliteitsbudget is één maar het optimaal fiscaal uitkeren van dat budget aan de medewerker is twee. Wanneer je als werkgever de mogelijkheid biedt om binnen dat budget woon-werk en zakelijke kilometers te mogen declareren houdt de medewerker onderaan de streep meer over aan dit budget. Ook het bruto verrekenen van woon-werk en zakelijke kilometers gemaakt met een mobiliteitskaart, levert de medewerker netto een hoger mobiliteitsbudget op.

Case: de ANWB biedt een variabel mobiliteitsbudget

De ANWB ontwikkelde in nauwe samenwerking met adviesbureau Syndesmo een mobiliteitsbudget voor de medewerkers, als alternatief voor de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto. In het verleden had de ANWB al een ‘afziebudget’: leaserijders die afzagen van de auto, kregen het norm leasebedrag bruto uitgekeerd. In de praktijk was dat alleen interessant voor medewerkers die (heel) weinig rijden of die vanuit privébehoefte een auto hebben die niet is toegestaan in de leaseregeling. Daarnaast werd dit vooral gezien als verkapt loon. Bij het invoeren van een nieuw mobiliteitsbeleid, was er de ANWB veel aan gelegen om vooral een goed alternatief te bieden voor de leaseauto. Dat zou het reizen centraal moeten stellen, in plaats van de vergoeding.

Het inmiddels ingevoerde mobiliteitsbudget bestaat uit twee delen. Er is een vast deel, namelijk de helft van het norm leasebudget. Daarnaast is er een variabel deel dat bestaat uit een kilometervergoeding. Die is getrapt opgebouwd: een kilometer per fiets (15 cent/km.) levert een hogere vergoeding op dan een kilometer per auto (10 cent/km.). Zo groeit het mobiliteitsbudget mee met het aantal zakelijke kilometers van de medewerker. Vooral wanneer het hoofdkantoor van de ANWB over enkele jaren naar het stationsgebied van Den Haag verhuisd, zullen naar verwachting meer medewerkers voor het mobiliteitsbudget kiezen.

Wie nog wél kiest voor een leaseauto, gaat elektrisch rijden en krijgt aanvullend de beschikking over een mobiliteitskaart voor incidentele ritten met het openbaar vervoer. Medewerkers die geen leaseauto hebben, krijgen van de ANWB een mobiliteitskaart. Daarmee kunnen ze al hun woon-werk en zakelijke ritten per openbaar vervoer afleggen en declareren. Zo maakt de ANWB werk van haar ‘Triple Zero’-beleid. Daarin is vastgesteld dat de ANWB toewerkt naar nul files, nul emissie en nul verkeersdoden.

Meer weten of direct aan de slag?

Expert mobiliteitsbeleid Marc van der Seijs helpt je graag op weg!

Neem contact op met Marc

Visiepaper

Het mobiliteitsbudget is slechts één van de mogelijke alternatieven voor de zakelijke leaseauto. Syndesmo beschreef ook de andere alternatieven in een informatief visiepaper:

Is de leaseauto uit de gratie? Deze 3 ontwikkelingen wil je niet missen!

Download deze visiepaper

Onze dienstverlening

Hoe vertaal je ambities op het gebied van CO₂-reductie naar mobiliteit? En hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk? Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteitskeuzes wordt steeds belangrijker in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Lees verder hoe wij werkgevers in het gehele proces van analyse tot aan implementatie ontzorgen: