030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Parkeerbeleid

Ervaar je een structureel of tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen of verwacht je dat in de nabije toekomst? Heb je de parkeerkosten de laatste jaren sterk zien stijgen en wil je daaraan een halt toeroepen? Of zorgt de toename van elektrische auto’s tot een dagelijkse strijd om de schaarse laadpalen? Wellicht leidt de huidige parkeersituatie tot frustratie bij medewerkers, klanten en bezoekers. Hoe zorg je dat vraag en aanbod weer met elkaar in balans komen, of hoe kun je zonder onvrede de kosten verlagen? Kortom, je wilt een nieuw parkeerbeleid realiseren dat eerlijk is en recht doet aan de verschillende gebruikers, je weet alleen niet waar te beginnen en hoe je de handen intern op elkaar kunt krijgen. Wij staan voor je klaar met ons ‘Advies Parkeerbeleid’.

Advies Parkeerbeleid

In ons ‘Advies Parkeerbeleid’ staat jouw drijfveer centraal. Wil je kosten besparen? Meer flexibiliteit realiseren? Of medewerkers verleiden elders te parkeren of minder met de auto te reizen? Wat je drijfveer ook is, we brengen achtereenvolgens de huidige situatie in kaart, bouwen we samen met de stakeholders aan een bij de organisatie passend toekomstbeeld, en helpen we je bij de realisatie van het nieuwe parkeerbeleid. ‘

Ons belangrijkste hulpmiddel is het parkeermodel, waarin we kunnen analyseren wat de huidige parkeerdruk is, en welke invloed bepaalde maatregelen zullen hebben op de bezetting van je parkeerplaats.

‘We onderzoeken de parkeervraag en de karakteristieken van de parkeerders plus hun alternatieven. Met de belanghebbenden ontwikkelen we de uitgangspunten van het parkeerbeleid. Vervolgens werken we een aantal scenario’s uit: Wat is bijvoorbeeld het effect van betaald of gereguleerd parkeren? Jij kiest, daarna is het tijd om te ‘oogsten’ en helpen wij je bij de implementatie en een effectieve communicatie- en veranderstrategie’ – Mobiliteitsexpert Jos Hollestelle 

Tussentijds bouwen we ruimte in om samen met de stakeholders de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de haalbaarheid en wenselijkheid van het toekomstbeeld (reflecteren). Daarbij werken we ook aan de benodigde communicatie en gedragsinterventies om het toekomstbeeld ook echt voor je en voor de organisatie te laten werken. Lees hier meer over onze aanpak.

Onze kracht

  • We zijn sterk in het verkrijgen van intern draagvlak voor het parkeerbeleid.
  • We ontzorgen in het gehele proces van analyse tot aan implementatie.
  • We zijn onafhankelijk en hebben geen (financieel) belang bij de eventuele productaanbieders of leveranciers van infrastructuur.

Cases

Parkeerbeleid Alliander

Alliander

Wilde de schaarse parkeerplekken op de drie hoofdlocaties beter benutten en laten aansluiten bij de nieuwe vervoersregeling. Syndesmo heeft Alliander met ons ‘Advies Parkeerbeleid’ ondersteund bij de concretisering en uitrol van het nieuwe, gastvrije parkeerbeleid en begeleid van visievorming tot de uiteindelijke realisering van het parkeermanagementsysteem binnen de organisatie.

USP PARKEERBELEID

Utrecht Science Park

Combineert onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg en wilde een nieuw parkeerbeleid met onder andere minder zoekverkeer, minder parkeren bij de buren, en minder autogebruik onder werknemers. Marjolein van der Stok van Syndesmo heeft hen ondersteund om de samenwerkende bedrijven te inspireren en te verbinden om samen tot een nieuw parkeerbeleid te komen.

AVL parkeerbeleid

Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis

Heeft vanwege de aanhoudende groei in medewerkers en bezoekers gedurende een halfjaar haar parkeergarage verbouwd, waardoor tijdelijk 720 parkeerplekken minder beschikbaar waren. Syndesmo heeft hen ondersteund bij het overbruggen van het tijdelijke parkeerprobleem, door werknemers te verleiden tot het gebruik van alternatief vervoer, en bij het vormgeven van het nieuwe beleid ten aanzien van mobiliteit én parkeren dat uitgerold wordt na realisatie van de parkeergarage.

Vrijblijvend sparren over jouw parkeersituatie?

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen met ons ‘Advies Parkeerbeleid’? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend gesprek met een van onze mobiliteitsexperts. We verkennen graag of we ook jou kunnen helpen bij een mobiliteitsbeleid dat werkt. Of dit nou duurzamer, flexibeler, kostenefficienter of jouw parkeerprobleem moet oplossen: ons team van ruim 15 mobiliteitsexperts staat voor jou klaar.