030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid

Hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk? Vrijheid van mobiliteitskeuze wordt steeds belangrijker in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Hoe speel je in op de wensen van (potentiële) medewerkers naar meer flexibiliteit en duurzaamheid bij hun mobiliteitskeuze? Bied je nog steeds standaard een leaseauto? Hoe zorg je ervoor dat het beleid eerlijk is, in de pas loopt met de bedrijfsdoelstellingen én fiscaal en juridisch blijft kloppen? Wellicht wil je wel veranderen, maar weet je niet hoe. Daarnaast leveren veranderingen vaak onrust of weerstand op en die wil je het liefst vermijden. Kortom, je wilt een nieuw mobiliteitsbeleid dat eerlijk is en recht doet aan de verschillende medewerkers, je weet alleen niet waar te beginnen en hoe je de handen intern op elkaar kunt krijgen.

Onze belofte: Mobiliteitsbeleid dat aansluit bij je drijfveer

Jouw vraag is voor ons het uitgangspunt. We brengen de huidige situatie in kaart, bouwen we met jou (en interne stakeholders) aan een toekomstbeeld dat past bij jouw organisatie en we helpen je bij de realisatie van het nieuwe mobiliteitsbeleid.

‘Begin met het waarom: is je belangrijkste drijfveer aantrekkelijk werkgeverschap, duurzaamheid of iets anders? Een workshop met de belangrijkste stakeholders schept duidelijkheid, ook in alle emoties. Gemeenschappelijk draagvlak is immers nodig voor het slagen van veranderingen. Die drijfveer vertalen we naar regelingen, voorzieningen en gedragsinterventies.’
– Procesmanager Ruud de Groot

Tussendoor bouwen we ruimte in om samen met stakeholders de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de haalbaarheid en wenselijkheid van het toekomstbeeld (reflecteren). Daarbij werken we ook aan de benodigde communicatie en gedragsinterventies om het toekomstbeeld ook echt voor jou en de organisatie te laten werken. Lees hier meer over onze aanpak.

Onze kracht

  • We zijn sterk in het verkrijgen van intern draagvlak bij bijvoorbeeld Ondernemings Raad en directie.
  • We ontzorgen in het gehele proces van analyse tot aan implementatie.
  • We zijn onafhankelijk en hebben geen (financieel) belang bij de eventuele productaanbieders.

Bekijk ook

Voorbeelden

Van trends naar beleid naar uitvoering. Alle drie komen uitgebreid aan bod in onze visiepaper:

De weg naar een flexibel mobiliteitsbeleid

Download deze visiepaper

Jos HollestelleMeer weten of direct aan de slag?

Expert mobiliteitsbeleid Jos Hollestelle helpt je graag op weg!

Neem contact op met Jos

Enexis mobiliteitsbeleid

Enexis

Wilde voor haar 4.000 medewerkers een duurzaam mobiliteitsbeleid gericht op een kostenneutrale halvering van de CO2-uitstoot in 2020. Met ondersteuning van Syndesmo lukte het deze ambitie naderbij te brengen via een duurzame leaseregeling met een focus op elektrisch rijden, het stimuleren van fiets- en ov-gebruik en experimenten met autoloze dagen, geschraagd door gedragsinterventies en goede communicatie. In het vervolgtraject ligt de nadruk op maatwerk op afdelingsniveau.

Vesting Finance

Is specialist in het voorkomen en terugdringen van betalingsachterstanden en had behoefte aan een nieuw mobiliteitsbeleid dat haar aantrekkelijkheid als werkgever versterkt. Samen met Syndesmo heeft Vesting Finance een regeling met een flexibel mobiliteitsbudget en een vereenvoudigde leaseregeling ontwikkeld. Het resultaat is dat de nieuwe regeling in de eerste helft van 2019 van kracht wordt.

Arup mobiliteitsbeleid

Arup

Heeft als visie ‘we shape a better world’, alleen was haar mobiliteitsbeleid nog weinig duurzaam en vooruitstrevend. Onder begeleiding van Syndesmo en Breikers ontwikkelde Arup een nieuw beleid dat medewerkers in staat stelt duurzaam te reizen. Alle medewerkers kregen een mobiliteitskaart, waarmee ze kosteloos met het OV kunnen reizen, en elektrische poolauto’s voor zakelijke afspraken en privé gebruik kunnen inzetten, terwijl Arup op parkeerkosten bespaarde. Het mobiliteitsbeleid leidt tot CO2-reductie en is kostenneutraal.

Nationale Politie

Wilde voor haar 65.000 medewerkers een nieuwe visie op dienstreizen ontwikkelen. Met ondersteuning van Syndesmo en in overleg met alle stakeholders kwam er een nieuwe mobiliteitsbeleid tot stand, aangezien dienstreizen onlosmakelijk zijn verbonden met de reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer en de parkeerproblematiek. Met behulp van onze mobiliteitsscan is vervolgens van alle eenheden van de Politie een ‘foto’ gemaakt van het huidige mobiliteitsgedrag. Op basis van deze foto’s zijn experimenten met alternatieve reismogelijkheden gestart.