030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Fietsbeleid

Meer fietsen? Help je medewerkers met beleid in het zadel!

Je wilt jullie medewerkers op een meer vitale en duurzame manier laten reizen. Hoe pak je fietsstimulering het meest effectief aan? Hoe krijg je overzicht in het woud aan mogelijke voorzieningen, regelingen en acties? En hoe zorg je dat medewerkers ook echt op de fiets stappen als je alles goed voor ze geregeld hebt? Kortom: je wilt een fietsbeleid dat echt zoden aan de dijk zet en verder gaat dan zo nu en dan een losse actie. Je weet alleen niet waar te beginnen en hoe je intern alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Wij helpen jou en je medewerkers graag in het zadel met onze Aanpak Fietsstimulering.

Onze belofte: Fietsbeleid dat aansluit bij je drijfveer en je mobiliteitsbeleid

In onze aanpak staat jouw drijfveer centraal. Wil je vitalere medewerkers? Kosten en parkeerruimte besparen? Meer aandacht voor duurzaamheid? Wat je drijfveer ook is, we brengen achtereenvolgens de huidige situatie in kaart, bouwen samen met de betrokken partijen aan een bij de organisatie passend toekomstbeeld, en helpen je bij de realisatie en implementatie van het nieuwe fietsbeleid.

‘Het begint met inzicht: waar wonen medewerkers, wat is de fietspotentie. Belangrijk is het op orde brengen van de basis zoals een goede fietsenstalling. Zorg dat het fietsbeleid echt een plek krijgt in je bedrijfsvoering en pas zo mogelijk ook de arbeidsvoorwaarden aan. Geef je onder de 10 km ook een reiskostenvergoeding van 19 ct/km? Hoe zit het met aankoopregelingen? Is het mogelijk een fiets zakelijk te leasen? De laatste stap is het doorpakken. Laat mensen het fietsen uitproberen en ontdekken. Bijvoorbeeld via e-bike pools of deelname aan fietscampagnes.’
Marjolein van der StokFietsexpert

Tussentijds kijken we samen met de betrokken afdelingen en medewerkers naar de haalbaarheid en wenselijkheid van jullie toekomstbeeld (reflecteren). Daarbij werken we ook samen aan de communicatiemiddelen en manieren om reisgedrag te beïnvloeden waarmee jullie je gestelde doelen kunnen realiseren. Lees hier meer over onze aanpak.

Onze kracht

  • We zijn sterk in het verkrijgen van intern draagvlak voor het fietsbeleid.
  • We zorgen dat het fietsbeleid naadloos voortborduurt op jullie overkoepelende mobiliteitsbeleid
  • We ontzorgen in het gehele proces van inzicht tot en met implementatie.
  • We zorgen voor samenhang (binnen je mobiliteitsbeleid).
  • We zijn onafhankelijk en hebben geen (financieel) belang bij de eventuele productaanbieders of leveranciers.

Cases


Een nieuw mobiliteitsplan opstellen voor 500 medewerkers in een verandersituatie, dat is een uitdaging waar Deerns graag de hulp van Syndesmo voor inriep. Deerns liet zich bij de verhuizing van hun hoofdkantoor en bij het maken van hun nieuwe mobiliteitsbeleid leiden door duurzaamheid als belangrijkste motivator. Wij adviseerden Deerns onder andere om gedifferentieerde kilometervergoedingen in te voeren. Daarmee kun je goed sturen op gebruik van duurzamere vervoersmiddelen zoals de fiets. Fietsers krijgen daarom nu 16 ct/km bij Deerns, terwijl automobilisten nog maar 11 ct/km krijgen. Dit is een van de manieren waarop fietsbeleid integraal onderdeel uitmaakt van hun overkoepelende mobiliteitsbeleid.

 

ROC van Twente staat als MBO-instelling midden in de maatschappij. Mobiliteit drukt met ruim 2.100 medewerkers en zo’n 19.000 studenten een groot stempel op de CO2-uitstoot van de organisatie. ROC van Twente klopte bij Syndesmo aan voor hulp bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid, met als bijkomende motivatie de wensen om de vitaliteit van hun medewerkers te vergroten en parkeerproblemen te verkleinen. Een postcodecheck, medewerkersenquête, workshop en arbeidsvoorwaardenanalyse leidde tot een doordachte mobiliteitsvisie –met een belangrijke rol voor de fiets- en een praktisch adviesrapport met concrete maatregelen en duidelijk stappenplan. Enkele adviezen: verleid medewerkers en studenten vaker op de fiets te stappen met een fietscampagne, een hogere aanschafvergoeding via het fietsplan en een hogere fietskilometervergoeding.

Meer weten of direct aan de slag?

Neem contact op