030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Fietsen stimuleren

Fietsen stimuleren?  
krijg je meer medewerkers in het zadel!

Je wil jullie medewerkers op een gezondere en meer duurzame manier laten reizen. Hoe pak je fietsstimulering het meest effectief aan? Hoe krijg je overzicht in het woud aan mogelijke voorzieningen, regelingen en acties? En hoe zorg je dat medewerkers ook echt op de fiets stappen als je alles goed voor ze geregeld hebt? Wij helpen jou en je medewerkers graag stap voor stap in het zadel met ons stappenplan fietsstimulering. 

Onze belofte: een fietsaanpak die werkt

In onze aanpak staan jouw bedrijfsdoelstellingen centraal. Wil je vitalere medewerkers? Kosten en parkeerruimte besparen? Meer aandacht voor duurzaamheid? Wat je doel ook is, we brengen eerst de huidige situatie, kansen en wensen in kaart. Helpen je desgewenst bij de realisatie en implementatie van acties en maatregelen die stimuleren dat medewerkers vaker de fiets pakken. En kunnen je helpen om je fietsbeleid helemaal aan te laten sluiten bij je bredere mobiliteitsbeleid. 

Zo help je stap voor stap je medewerkers in het zadel 

Stap 1: Inzicht in fietspotentie 

Alles begint met inzicht: hoeveel medewerkers wonen er op fietsafstand en hoe reizen ze nu? Met de interactieve mobiliteitsscan ‘MobilityAnalysten eventueel een korte medewerkersenquête geven onze data-analisten je inzicht in het woon-werkverkeer van je medewerkers. 
Resultaat: je weet concreet wat de fietspotentie is binnen jullie organisatie, wat en hoe groot de meest kansrijke groep medewerkers is en wat het je oplevert als meer medewerkers gaan fietsen. 

Stap 2: Inzicht in huidige fietssituatie 

Om fietsen te stimuleren, moet eerst de basis op orde zijn. Zijn jullie al goed bezig op fietsgebied of kan het (nog) beter? Onze fietsexperts brengen met een quickscan en een fysieke schouw de volgende onderwerpen helder in kaart:  

  • Fietsbeleid: welke regelingen en vergoedingen zijn er al? 
  • Voorzieningen: hoe staat het met bijvoorbeeld de fietsenstalling, oplaadmogelijkheden enzovoorts. 
  • Omgeving: we kijken naar zaken als bereikbaarheid en veiligheid.  

Resultaat: je weet hoe jullie ervoor staan, wat mogelijke verbeterpunten zijn en welke omgevingsfactoren een rol spelen.  

Stap 3: Inzicht in je medewerkers  

Naast inzicht in fietspotentie en de huidige situatie is het ook belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van je medewerkers. Wat vinden ze van de huidige mogelijkheden, voorzieningen en regelingen? Welke wensen en behoeften hebben ze? Wat houdt ze tegen om vaker te fietsen en wat kan ze juist in het zadel helpen? Onze gedragsexperts houden zes diepte-interviews met niet-fietsende medewerkers en presenteren de uitkomsten in een werksessie.
Resultaat: Je weet waarom je medewerkers reizen zoals ze nu doen, wat hen weerhoudt én wat hen kan motiveren om meer te fietsen. Ook heb je een globaal overzicht van de meest kansrijke maatregelen en acties die je kunt nemen om fietsen te stimuleren. 

‘Door het gesprek met Marion beseffen we dat het belangrijk is om meer aandacht te geven aan de voorzieningen die we al hebben. Zo hebben we een overdekte fietsenstalling en een douchegelegenheid, maar niet al onze medewerkers zijn daarvan op de hoogte. De snelfietsroute verbindt de steden Tilburg en Waalwijk. Kaatsheuvel ligt daar tussenin. Veel van onze medewerkers, zo’n 1.200, wonen in de regio. Het zou mooi zijn als een deel daarvan de snelfietsroute gaat gebruiken. Dat gaan we zeker stimuleren!’
– Wyke Smit, Manager Bestuurlijke Zaken Efteling

Binnen één maand weet je hoe kansrijk fietsstimulering is in jouw organisatie

Doorloop de drie stappen en ga daarna doelgericht aan de slag met de resultaten! Heb je via je regionale mobiliteitsnetwerk al een mobiliteitsscan laten doen, maar bieden zij niet meer ondersteuning dan dat? Syndesmo helpt je graag verder op basis van de resultaten! Neem voor meer informatie contact op met onze fietsexpert Sanne Bonekamp.

Stap 4: aan de slag 

Tijd voor actie! Of het nu gaat om je reiskostenvergoeding aanpassen of leasefietsen aanbieden, een e-bike probeerpool regelen of fietsvoorzieningen verbeteren: wij helpen je graag bij het uitvoeren van de interventies die we je adviseren. Denk hierbij aan: aanbieders selecteren, pilot opzetten, resultaatmeting, brede invoering, communicatie, gedragsbeïnvloeding  en intern draagvlak creëren.

Van analyse en advies tot realisatie en interne communicatie: samen met onze experts breng jij beweging in het reisgedrag van je medewerkers. Op een manier die past bij jullie ambities en doelstellingen. Of het nu draait om alleen fietsen of om jullie hele zakelijke mobiliteitsbeleid. Lees hier meer over onze aanpak.

‘Nu het beleid staat, is er veel inzet om het beleid met probeerpoules en communicatie onder de aandacht te brengen. Het is fijn als je van collega hoort hoe fijn het is om op de fiets te stappen.’
– Simone van Eeken, ANWB

Binnen een half jaar van analyse en advies naar méér medewerkers op de fiets: neem de stap. 

Onze kracht

  • We zijn sterk in het verkrijgen van intern draagvlak voor het fietsbeleid.
  • We zorgen dat het fietsbeleid naadloos voortborduurt op jullie overkoepelende mobiliteitsbeleid
  • We ontzorgen in het gehele proces van inzicht tot en met implementatie.
  • We zorgen voor samenhang (binnen je mobiliteitsbeleid).
  • We zijn onafhankelijk en hebben geen (financieel) belang bij de eventuele productaanbieders of leveranciers.

Cases


Een nieuw mobiliteitsplan opstellen voor 500 medewerkers in een verandersituatie, dat is een uitdaging waar Deerns graag de hulp van Syndesmo voor inriep. Deerns liet zich bij de verhuizing van hun hoofdkantoor en bij het maken van hun nieuwe mobiliteitsbeleid leiden door duurzaamheid als belangrijkste motivator. Wij adviseerden Deerns onder andere om gedifferentieerde kilometervergoedingen in te voeren. Daarmee kun je goed sturen op gebruik van duurzamere vervoersmiddelen zoals de fiets. Fietsers krijgen daarom nu 16 ct/km bij Deerns, terwijl automobilisten nog maar 11 ct/km krijgen. Dit is een van de manieren waarop fietsbeleid integraal onderdeel uitmaakt van hun overkoepelende mobiliteitsbeleid.

 

ROC van Twente staat als MBO-instelling midden in de maatschappij. Mobiliteit drukt met ruim 2.100 medewerkers en zo’n 19.000 studenten een groot stempel op de CO2-uitstoot van de organisatie. ROC van Twente klopte bij Syndesmo aan voor hulp bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid, met als bijkomende motivatie de wensen om de vitaliteit van hun medewerkers te vergroten en parkeerproblemen te verkleinen. Een postcodecheck, medewerkersenquête, workshop en arbeidsvoorwaardenanalyse leidde tot een doordachte mobiliteitsvisie –met een belangrijke rol voor de fiets- en een praktisch adviesrapport met concrete maatregelen en duidelijk stappenplan. Enkele adviezen: verleid medewerkers en studenten vaker op de fiets te stappen met een fietscampagne, een hogere aanschafvergoeding via het fietsplan en een hogere fietskilometervergoeding.

Meer weten of direct aan de slag?

Neem contact op