030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Mobiliteitsbeeld 2023: Hoe Nederland beweegt post-corona

Om het jaar publiceert het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) het mobiliteitsbeeld. Hierin worden de ontwikkelingen in mobiliteit en daaraan gerelateerde effecten besproken. Syndesmo vat de belangrijkste bevindingen voor werkgevers voor je samen. 

Mobiliteit in herstel

  • In 2022 reisden we in totaal meer dan het jaar ervoor, maar nog steeds minder dan voor corona.
  • Het OV is nog steeds herstellende en voorlopig nog niet op het niveau van 2019, dit geldt ook voor de auto.
  • We lopen nog steeds veel meer dan in 2019 en fietsen evenveel, wel neemt het aandeel elektrische fietsen toe.
  • Het aandeel mensen wat thuiswerkt lijkt te zijn gestabiliseerd op 44%, dit is 11% meer dan pre-corona (33%). Thuiswerken is dus duidelijk een blijvertje.
Wil je zorgen dat dit op een goede en gezonde manier wordt verankerd in je organisatie, zorg dan dat je een goed hybride werken beleid opzet.

Download visiepaper: 8 verrassende inzichten over thuiswerken

Files versus treinvertragingen

We merken allemaal dat de files aan het toenemen zijn, ook de cijfers laten dit zien. We verliezen in 2022 met ons allen 58,1 miljoen uur door in de file te staan (117% meer dan 2021, waar natuurlijk nog een deel lockdown was). Vergelijk dit met de trein, waar de gemiddelde vertraging per treinrit 1 minuut is. Dit cijfer is al jaren aan het dalen. 

De trein lijkt hiermee een betrouwbaarder alternatief dan de auto. Ook als we kijken naar de voorspelling richting 2028, lijkt het erop alsof het verkeer op de weg (en daarmee de files) alleen maar erger worden, terwijl er wordt verwacht dat het gebruik van de trein rond het niveau van voor corona gaan uitkomen. 

Meer maar schoner rijden

Een klein positief puntje is de uitstoot. Ondanks de groeiende hoeveelheid afgelegde kilometers en auto’s op de weg, neemt de co2 uitstoot af vergeleken met afgelopen jaar. Dit komt door een groter aandeel zuinige en emissievrije auto’s. 

Het aantal stekkerauto’s – de volledig elektrische en plug-in hybride auto’s – nam in 2022 met 35% toe ten opzichte van een jaar eerder. Hun aantal is nu de half miljoen gepasseerd (515 duizend). In het totale wagenpark was hun aandeel eind 2022 5,8%. 

Wil je ook weten hoe je zo goed mogelijk overstapt op een elektrisch (bedrijfs-)wagenpark?

Download visiepaper: Elektrisch rijden: hoe krijg je medewerkers mee?

Stijgende kosten zakelijke Mobiliteit

Zoals we in onze paper al aangaven wordt zakelijke mobiliteit steeds duurder. Bedrijven gaven in 2022 in totaal zo’n 90 miljard € uit aan mobiliteit. Bedrijven maken relatief de meeste kosten voor de inkoop van transportdiensten (bijv. diensten om goederen door een externe partij te laten vervoeren).

Screenshot 2023-11-22 at 11.20.36

In 2022 werd er totaal 271 miljoen uur besteed aan zakelijke reizen op Nederlands grondgebied (exclusief vliegreizen). De tijdsbesteding voor zakelijke reizen lag hoger dan in 2021, maar duidelijk lager dan in 2019. Een van de verklaringen hiervoor is dat digitaal vergaderen met externe partijen gewoner is geworden.

De kosten voor zakelijke mobiliteit zijn duidelijk gestegen, bedrijven gaven in 2022 namelijk 31% meer uit aan mobiliteit dan in 2012. Ter vergelijk, bij consumenten was deze toename slechts 2,4%. Het is dus voor bedrijven extra belangrijk om scherp te zijn op hun uitgaven.

Duurzaam en Efficiënt Mobiliteitsbeheer

Genoeg reden om dus aan de slag te gaan met je mobiliteit, en verder te kijken waar nog ruimte is om te verduurzamen, en te kijken hoe je kan voorkomen dat je mensen waardevolle tijd in de file verliezen.

Eens sparren over het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie?

Expert mobiliteitsbeleid Tim van de Scheur helpt je graag op weg!

Onze dienstverlening

Hoe vertaal je ambities op het gebied van CO₂-reductie naar mobiliteit? En hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk? Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteitskeuzes wordt steeds belangrijker in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Lees verder hoe wij werkgevers in het gehele proces van analyse tot aan implementatie ontzorgen: