030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Ruud en Annemieke: ‘Mobiliteit staat nooit stil’

10 jaar Syndesmo

Tien jaar Syndesmo en &Morgen

Tien jaar Syndesmo en &Morgen. Dat is tien jaar ervaring in het van papier halen en in de praktijk brengen van mobiliteitsmanagement voor werkgevers en overheden. “En nu lijkt alles weer in een stroomversnelling te komen”, zeggen Annemieke Stoppelenburg en Ruud de Groot, die sinds juli samen de directie van het bureau vormen. “Als het gaat om mobiliteit, was corona echt een gamechanger.”

De afgelopen tien jaar was het denken over mobiliteit doorlopend in ontwikkeling, weten Annemieke Stoppelenburg en Ruud de Groot “Tien jaar geleden ging het vooral nog om het oplossen van de files en de knooppunten”, herinnert Ruud zich. “Inmiddels kijken we op een totaal andere manier naar mobiliteit. Voor groeiende steden is ruimte maken voor meer auto’s niet langer vanzelfsprekend. Het denken over bereikbaarheid van steden verandert mee met de groeiende aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Dat betekent dat steden nu kiezen voor meer ruimte voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. De trend van bezit naar gebruik wordt steeds zichtbaarder op straat. Kijk maar naar deelfietsen, deelauto’s en mobiliteitshubs, waar al deze voorzieningen voor gebruikers samen komen. Slimmer en schoner verplaatsen: het zijn allemaal ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. En er zit nog heel veel aan te komen.”

Overheid én bedrijfsleven

Syndesmo en &Morgen staan met beide benen in die ontwikkelingen. Beide adviesbureaus werden in 2011 opgericht. &Morgen is gericht op stedelijke mobiliteit en de publieke sector, Syndesmo is gericht op mobiliteit bij werkgevers en de private sector. Nadat er al langer een gezamenlijk kantoor was, gingen beide organisaties in 2016 echt samen verder. “Een logische stap, omdat het in de praktijk ook geen gescheiden werelden zijn”, legt Ruud uit. “In onze projecten brengen we samenwerking tot stand tussen zowel overheid als werkgevers. In de hedendaagse mobiliteitsopgaven kan de een niet zonder de ander. Dat wij de taal van beide werelden spreken helpt enorm.”
Annemieke vult haar collega aan: “Ons avontuur begon trouwens al veel eerder, in 1998 met de Stichting V&M, Vervoersanalyse & Mobiliteitsadvies. In opdracht van de Bestuursregio Utrecht en de provincie Utrecht maakten we samen met regionale werkgevers werk van slim reizen en beter bereikbare werklocaties. Als bureau zijn we dus al 23 jaar continu in ontwikkeling: in onze aandachtsgebieden, hoe we onszelf organiseren en in de mensen waarmee we werken. Eén ding blijft constant: de uitdaging om anders te blijven nadenken over mobiliteitsvraagstukken. Dat is een noodzaak om vooruitgang te realiseren in dit domein.”

Van theorie naar praktijk

“De lange ervaring ook komt terug in onze werkwijze”, betoogt Annemieke. “We zijn geen hyperspecialist, maar overzien het terrein van de mobiliteit in de volle breedte. Daarbij werken we graag nauw samen met de vele specialisten in het veld. De gespecialiseerde ingenieursbureaus, ruimtelijke ordeningsstrategen, de juristen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en fiscaliteit, de gedragswetenschappers en de actieve marktpartijen; de vele aanbieders van mobiliteitsapps en deeldiensten. Ieders expertise is nodig en daarom vinden we het smeden van onderlinge samenwerking zo noodzakelijk. Wij zijn de partij die het hele veld overziet en die de werkende en reizende mens voorop zet. Zo helpen wij om beleid van papier te halen, zodat het realiteit wordt.”

Vernieuwende oplossingen

De wereld van de mobiliteit verandert, Syndesmo en &Morgen veranderen mee. Waar de focus in het begin vooral lag op bereikbaarheid, werkgeversaanpakken en spitsmijdingen, gaat het nu steeds vaker over het vormgeven van duurzame ambities van werkgevers en het behoud van aantrekkelijke, leefbare en bereikbare steden. “We werken bij &Morgen nu veel aan het opzetten van mobiliteitshubs. Zo halen we het parkeren uit de wijk en stimuleren we mensen om anders te reizen dan met de eigen auto”, legt Annemieke uit. “Bij Syndesmo werken de adviseurs veel voor bedrijven die de verplichte CO2-reductie mede willen behalen door een ambitieus mobiliteitsprogramma”, vertelt Ruud. “Samen met de werkgevers verleiden we medewerkers om meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. Ook slimme zero-emissie stadslogistiek is een actueel thema. Zo werken we continu aan vernieuwende en creatieve oplossingen voor mobiliteit. Re-thinking mobility, noemen we dat.”
De afgelopen anderhalf jaar werden getekend door de coronapandemie. Die had een enorme impact op het denken over mobiliteit. “Al jaren praten we over thuiswerken, het juist niet reizen dus, maar er waren altijd wel weer bezwaren en obstakels waarom dat niet structureler kon”, vertelt Annemieke. “En nu moesten we het, gedwongen door de coronamaatregelen, opeens massaal doen. En dat bleek prima te gaan! Wij denken dat thuiswerken voor veel mensen een blijvertje is, twee tot drie dagen per week. Dat maakt corona tot een echte gamechanger op het gebied van mobiliteit.”

De toekomst: keuzereizigers

Zowel overheden als werkgevers en medewerkers denken sindsdien veel bewuster na over de manier waarop we elke dag leven, wonen, werken en reizen. Veel mensen hebben nu een goed ingerichte thuiswerkplek. De vanzelfsprekendheid van elke dag met de auto (door de file) naar het werk en weer terug is verdwenen. En het is maar de vraag wie daar echt naar terugverlangt. Volgens Ruud zijn de geesten nu rijp voor de keuzereiziger, de forens van de toekomst. “Dat is een medewerker die per dag kijkt welke werkzaamheden er op het programma staan en daar zijn of haar reisgedrag op afstemt. De ene keer werk je thuis of ga je met de fiets, de andere keer neem je het openbaar vervoer of een deelauto. Qua techniek wordt dat al gefaciliteerd met mobiliteitskaarten en voorzieningen voor online samenwerken. Nu zien we dat de mens ook zo ver is. Het venster staat wijd open. Zowel werkgevers als gemeenten zijn nu geprikkeld om door te pakken. En wij zeggen: laat maar komen die toekomst, wij gaan er helemaal voor.”

Om het tienjarig bestaan van Syndesmo en &Morgen te vieren, publiceren we komend jaar een reeks artikelen waarin we met onze klanten en experts ervaringen delen en vooruitkijken naar belangrijke ontwikkelingen in de mobiliteit. Alle onderwerpen die in dit openingsinterview door Annemieke en Ruud zijn aangestipt, diepen we verder uit. Het gaat er per slot van rekening niet om wat je allemaal weet, maar wat je allemaal deelt!

Lees meer over ons jubileum

Meer weten of direct aan de slag?

Gedragsexpert Annemieke Stoppelenburg helpt je graag op weg!

 

 

Ruud de Groot

Meer weten of direct aan de slag?

Mobiliteitexpert Ruud de Groot helpt je graag op weg!

Neem contact op met ons