030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Mobiliteit bij ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo is een zorgorganisatie met 17.000 medewerkers verspreid over 900 locaties. Vitale medewerkers en CO2-reductie zijn centrale doelstellingen in het nieuwe beleid van ’s Heeren Loo. Deze doelstellingen komen voort uit de eigen ambitie en de deelname aan de Milieuthermometer Zorg. Tegelijk neemt de vraag naar ambulante zorg toe, en daarmee het aantal verplaatsingen van de zorgmedewerker. Deze ontwikkelingen lijken haaks op elkaar te staan.

Hoe gaat ’s Heeren Loo om met deze uitdagingen en hoe heeft Syndesmo hierbij geholpen? Bekijk de video hoe deze zorgorganisatie samen met Syndesmo kiest voor een aanpak die daadwerkelijk werkt en waarbij gedrag een centrale rol speelt.

Op de hoogte van ESG, CSRD, SDG, WPM & SBTI? Lees er over in onze paper

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper

Impact maken met je (nieuwe)mobiliteitsbeleid

In 5 stappen het reisgedrag van medewerkers veranderen

Download onze aanpak