030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Terugblik masterclass 29 februari: Duurzaamheid binnen mobiliteit

masterclass 29 februari: Duurzaamheid binnen mobiliteit

De vraag naar duurzame vormen van mobiliteit wordt steeds urgenter in het huidige tijdperk waarin de druk op klimaatverandering toeneemt. Op donderdag 29 februari gaf onze collega Tim van de Scheur bij Business Universiteit Nyenrode een masterclass “Duurzaamheid binnen mobiliteit”. Tijdens de Masterclass stonden onder andere de volgende zaken centraal: 

  • ESG (Environmental, Social en Governance) & CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). In de CSRD-rapportage presenteren bedrijven hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. Vanaf 2024 moeten grote bedrijven deze duurzaamheidsrapportage maken, vanaf 2026 beursgenoteerde mkb en  later volgt de rest van het mkb. 
  • SBTi (Science Based Targets initiative). SBTi helpt bedrijven in lijn te blijven met de doelen uit het Parijsakkoord. Door mee te doen wordt duidelijk dat het bedrijf doelen nastreeft en behaalt wat wordt verwacht van dat bedrijf. 
  • SDG’s (Sustainable Development Goals). De Verenigde Naties hebben 17 duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het is een vrijwillig initiatief voor bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
  • WPM (de registratie van Werkgebonden Personenmobiliteit). Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2024 voor alle bedrijven met ten minste 100 medewerkers met een dienstverband van ten minste 20 uur per maand.  Hierbij zijn bedrijven verplicht om een jaarlijkse een rapportage aan te leveren van alle zakelijke en woon-werk kilometers waarbij onder andere ook het vervoers- en brandstoftype geregistreerd moet worden. 

TwynstraGudde sloot aan om hun duurzaamheidsambitie te delen. Het adviesbureau heeft een nieuw mobiliteitsbeleid waarin duurzaamheid en keuzevrijheid centraal staan. Het wagenpark is volledig elektrisch en medewerkers kunnen de vorm van mobiliteit kiezen die het best bij hen past. Naast een NS Business Card kunnen medewerkers gebruikmaken van deelvervoer en in uitzonderingsgevallen ook de eigen auto. Daarnaast heeft TwynstraGudde de hoogste certificering op de CO2 prestatieladder; ze hebben inzicht in hun CO2 uitstoot, heldere doelstellingen opgesteld en gecommuniceerd en adviseren ook actief hun hele keten over hoe zij kunnen verduurzamen. Een prachtig voorbeeld van hoe een duurzame ambitie concreet handen en voeten heeft gekregen in de praktijk.

De masterclass was een leerzame bijeenkomst waarbij veel interactie plaatsvond tussen Syndesmo en de deelnemers, maar ook tussen de deelnemers onderling. Werknemers van onder andere Stedin, ALD Automotive en Olympia raakten met elkaar in gesprek over (duurzame vormen van) mobiliteit. 

Uitnodiging ontvangen voor de volgende masterclass?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meer informatie over zaken zoals ESG, CSRD en SBTi:

Duurzame mobiliteit binnen jouw organisatie

Download deze inspiratiepaper