030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Locatie werkplek doorslaggevend voor mobiliteitskeuze

Ruud de Groot van Syndesmo gaf op 10 september een lezing bij Capgemini in Utrecht voor zo’n zestig corporate real estate managers van diverse grote bedrijven. Een geïnteresseerd publiek, dat dagelijks te maken heeft met alles rondom bedrijfseigen vastgoed. Bereikbaarheid en parkeren vormen daarbij een belangrijk onderdeel – waarop nog heel wat te winnen valt.

Bedrijfshuisvesting

De bijeenkomst was georganiseerd door CREME Nederland, de vereniging voor professionals die zich bezighouden met huisvesting/vastgoed op strategisch niveau. Ruud was de eerste van vier sprekers en hij legde de focus op mobiliteitsoplossingen, nu en in de toekomst.

Ruud vertelt: “Mobiliteit is een basisbehoefte van mensen. Iedereen heeft er behoefte aan per dag een uur of anderhalf in beweging te zijn. Maar nu we acht miljard mensen op aarde hebben en de stedelijke gebieden vollopen, wordt het eerder uren in de file staan dan uren van A naar B trekken. De groei in mobiliteit loopt tegen zijn grens aan: het huidige systeem waarbij iedere forens zijn eigen auto gebruikt loopt op een gegeven moment vast.”

Vanuit deze constatering vertelt Ruud dat Syndesmo zoekt naar nieuwe vormen van mobiliteit. Dat is geen losstaand verschijnsel, maar moet in samenhang gezien worden met andere stedelijke problemen. Cityhubs en een focus op deelmobiliteit zijn een veelbelovende optie. Parkeerruimte wordt uit het centrum van de stad weggehaald, waardoor meer leefruimte en groen ontstaat. De stad wordt weer leefbaar. Ondertussen ontmoeten auto’s, deelauto’s en openbaar vervoer elkaar aan de rand van de stad, in mobiliteitshubs.

Station of snelweg?

De aanwezigen raakten vooral geboeid toen Ruud vertelde over de consequenties die de locatie van de werkplek heeft voor het mobiliteitsgedrag van medewerkers. “Ligt je kantoor in het centrum van de stad naast het station, of juist aan de rand bij de afslag van de snelweg? Jullie drukken, als real estate managers, een belangrijk stempel op hoe mensen straks naar hun werk reizen. Datzelfde geldt voor parkeerruimte. Bied je auto’s alle ruimte, of ben je restrictief en stimuleer je mensen tot het gebruik van het OV? Ruimte is een schaars – en dus duur – goed. Denk er goed over na hoe je dat wilt gebruiken.”

De dagelijkse files naar het werk blijken dodelijk voor de ‘employee experience’: het geluk dat een werknemer op weg naar en gedurende zijn werk ervaart. “Jullie zorgen voor een schitterende werkplek, een kantoor met alle faciliteiten”, benadrukte Ruud. “Maar als je werknemers zwaar gefrustreerd door de files op kantoor aankomen, is die investering in het mooie kantoor toch een stuk minder effectief.”

Elektrisch rijden

Na afloop van de bijeenkomst, bij de borrel, bleek dat de lezing van Ruud de Groot indruk had gemaakt. Er kwamen interessante vragen, bijvoorbeeld over elektrische auto’s. “Hoe anticipeer je als werkgever op het elektrische rijden? En: is het nog wel nodig om als werkgever laadpalen te plaatsen als elektrische auto’s een steeds grotere actieradius krijgen?” Ruud: “Wat vooral opviel was dat veel aanwezigen enthousiast werden bij het idee wat je als werkgever zelf allemaal kunt bereiken in het mobiliteitsgedrag van je werknemers. Door locatiekeuze, maar bijvoorbeeld ook door de plaatsing van de fietsenstalling. Leg je die tussen de bomen achter op het terrein, of juist heel prominent bij de ingang? Dat zijn bepalende factoren als iemand overweegt om wel of niet de fiets te pakken.”

Ruud de GrootSyndesmo ondersteunt bedrijven bij het opzetten en implementeren van een effectief mobiliteitsbeleid, op basis van heldere doelstellingen.

Meer weten? Neem contact op met procesmanager Ruud de Groot.

M: 06 553 207 43

Neem contact met mij op