030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Kies de Beste Band: speciaal voor werkgevers!

Een auto met te zachte banden verbruikt aanmerkelijk meer brandstof dan wanneer de banden de juiste spanning hebben, dat weten de meeste mensen wel. Maar dat de ene band een veel lagere rolweerstand heeft dan de andere, lijkt een goed bewaard geheim. Het Europese bandenlabel op de band geeft heel duidelijk aan wat de rolweerstand van de band is, en die bepaalt het brandstofverbruik.

Syndesmo ontwikkelde op verzoek van het ministerie van I en W en Rijkswaterstaat een werkgeversaanpak om wagenparkbeheerders én bestuurders te overtuigen van de juiste bandenkeuze en een regelmatige controle van de bandenspanning. Dit binnen het al bestaande programma Kies de Beste Band.

Wat levert het je op?

De werkgeversaanpak die Syndesmo ontwikkelde, biedt inzicht in de besparingen die bedrijven kunnen behalen. Wat levert het op als ze het wagenpark uitrusten met veilige band

en met een lagere rolweerstand én medewerkers stimuleren om de bandenspanning vaker te controleren? Hierbij is er niet voor gekozen om de focus te leggen op de lagere uitgaven aan brandstof, wat op de totale kosten van een wagenpark is die besparing gering. Wél is de focus gelegd op de vermindering van CO2-uitstoot. Daarmee sluiten we aan bij een actueel thema uit het Klimaatakkoord, waar veel bedrijven een speerpunt van beleid van hebben gemaakt.

Syndesmo heeft een informatieve brochure ontwikkeld, waarin de voordelen van een bewuste bandenkeuze worden benadrukt. De juiste band en bandenspanning bespaart tussen de 96 (personenauto benzine) en 171 euro (bestelbus diesel) per jaar aan brandstof en langere levensduur voor de banden. De bespaarde uitstoot is tussen de 200 en 500 gram CO2 per jaar en dat is aanzienlijk. Met een wagenpark van 200 auto’s wordt al snel 60 ton CO2 per jaar minder uitgestoten.

Bewust kiezen voor zuinige banden

Wie deel wil nemen verplicht zich natuurlijk wel tot het nadenken over de banden van het wagenpark; vaak een financiële keuze die nu nog aan de leasemaatschappij wordt overgelaten. De werkgeversaanpak omvat ook een informatiesessie en een motivatieprogramma voor medewerkers, die immers zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren van de bandenspanning van hun leaseauto. Een eigen bandenpomp op het bedrijf is daarbij zeker een aanrader.

Deel van de opdracht van het ministerie en RWS was ook om de ontwikkelde aanpak aan tien bedrijven voor te leggen. Zouden ze het in deze vorm zien zitten om deel te nemen? De contactpersonen reageerden verrast: was het echt mogelijk om door een simpele maar bewuste bandenkeuze en aandacht voor bandenspanning zoveel te besparen op brandstof en CO2-uitstoot? Aarzeling was er ook: bedrijven zijn niet gewend aandacht te besteden aan de banden van het wagenpark en Kies de Beste Band vergt daarnaast een programma om het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Niet iedereen ziet daar op korte termijn ruimte voor.

Landelijke uitrol

De volgende stap in deze werkgeversaanpak zou moeten bestaan uit een pilot bij een aantal grote bedrijven. We zijn op dit moment in gesprek met het ministerie en Rijkswaterstaat om dit vervolg vorm te geven Op basis van de ervaringen kan het programma vervolgens landelijk worden uitgerold.

Wil je meer weten over onze werkwijze?  Neem contact op met Marc van der Seijs, Fleet Expert en schrijver van dit bericht.

M: 06 363 248 49

Neem contact met mij op