030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

FAQ: wat is de CO2-uitstoot van je zakelijke mobiliteit

Op basis van CO2 emissiefactoren bepaal je de CO2-uitstoot van je organisatie. In de zakelijke dienstverlening loopt de CO2-uitstoot van mobiliteit op tot wel 80% van de totale CO2-footprint van een organisatie. Logisch dat veel organisaties die hun CO2-uitstoot willen beperken, starten met hun mobiliteitsbeleid. Maar hoe bepaal je deze uitstoot? In deze FAQ leggen wij het uit.

Voor onze klanten werken wij vaak een integrale business case uit voor het nieuwe mobiliteitsbeleid. In deze business case is de impact op kosten, CO2 en medewerkers opgenomen. Voor de waarde van de CO2-uitstoot maken we gebruik van de lijst van CO2-emissiefactoren samengesteld door SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid. Dit zijn ook de waarden die worden gebruikt voor de CO2 prestatieladder. Op www.co2emissiefactoren.nl staat het volledige overzicht van uitstoot van verschillende reiswijzen en brandstoffen. Maar hoe ga je hier mee om? We leggen het je graag uit in deze FAQ:

Q: Wat betekenen de begrippen WTW en TTW? 

WTW staat voor Well to Wheel. Dit betekent dat de WTW-uitstoot rekening houdt met de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding in bijv. de motor als het productieproces. TTW staat voor ‘Tank to Wheel’. Dit betekent dat hier alleen de uitstoot wordt bekeken die het voertuig zelf uitstoot. Om het verschil te duiden, nemen we waterstof als voorbeeld. De TTW uitstoot van waterstof is 0 gram CO2. Er komt immers geen uitstoot vrij bij de ‘verbranding’ van waterstof. De WTW uitstoot is echter 126 gram per km (o.b.v. grijze stroom). Dit komt omdat voor de productie van waterstof energie nodig is. De WTW is dan ook de eerlijkste manier om je CO2-uitstoot in kaart te brengen.

Q: Ik zie uitstoot per kilometer en uitstoot o.b.v. liters. Hoe ga ik hier mee om?

De uitstoot gebaseerd op liters brandstof is zeer nauwkeurig. Het is immers exact uit te rekenen wat de uitstoot is van de verbranding van bijvoorbeeld een liter diesel (3,2kg)  en een liter benzine euro 95 (2,7kg). Dit is voor iedere auto gelijk. Op basis van de gegevens van de leasemaatschappij of aanbieder van de tankkaart kun je een exact overzicht opvragen van de getankte liters brandstof uitgesplitst naar type. Voor medewerkers die met een privéauto, fiets of trein reizen heb je geen inzicht in de getankte liters. Voor deze groep maak je dan ook gebruik van het aantal gereisde kilometers in woonwerk- en zakelijk verkeer. Dit vermenigvuldig je vervolgens met de factor die bij de specifieke vervoerswijze hoort.

Q: De uitstoot per kilometer die ik terug zie in het overzicht is veel hoger dan de uitstoot van de fabrieksopgave. Klopt dit wel?

De fabrieksopgave is over het algemeen een rooskleurige weergave van de CO2-uitstoot. Het verschil tussen fabrieksopgave en het werkelijke verbruik kan zo 40% schelen. Dat geldt voor de oude meetmethode NEDC en (in mindere mate) voor de nieuwe meetmethode WLTP. Het klopt dus dat de uitstoot in de lijst hoger is dan de uitstoot die de fabrikant van de auto aangeeft.

Q: Klopt het dat ik voor leaserijders wel privékilometers meeneem in mijn business case en voor niet-leaserijders niet?

Ja dit klopt. Voor leaserijders betaal je als werkgever de privékilometers. De uitstoot komt dan ook voor rekening van de organisatie. Bij een niet-leaserijder is dit niet het geval.

Q: Dus een leaserijder die in plaats van met zijn auto met het vliegtuig op vakantie gaat, is gunstig voor de CO2 uitstoot?

Dit is inderdaad gunstig voor de CO2-uitstoot van je organisatie. Voor de planeet is het helaas niet beter. Niet iedere papieren afname in CO2 zorgt dan ook voor een daadwerkelijke afname van CO2 in de atmosfeer.

Q: Steeds meer medewerkers zonder leaseauto besluiten een elektrische auto te rijden. Mijn CO2-uitstoot neemt dan dus sterk af.

Dit is helaas niet zonder meer het geval. Pas als je zeker weet en aan kunt tonen dat een privérijder in een elektrische auto rijdt, mag je deze lagere CO2-uitsoot opnemen. Dit zal dan waarschijnlijk uitkomen op 107 gram per kilometer WTW. Dit is de waarde die hoort bij grijze stroom. Je kunt namelijk niet garanderen dat een medewerker volledig op groene stroom rijdt (0 gram per km!). Hoe je met dit soort situaties om dient te gaan, dien je goed af te stemmen met je auditor en die zijn niet altijd even flexibel.

Q: Veranderen de waardes voor CO2 uitstoot in de lijst ook? 

Ja deze lijst wordt jaarlijks bijgewerkt. De uitstoot voor liters brandstof blijft gelijk (tenzij de samenstelling van de brandstof wijzigt), maar met name de uitstoot per voertuigkilometer wijzigt sterk. Zo nam bijv. de uitstoot voor de trein per km sterk af nadat de NS besloot om volledig op windstroom over te gaan. Dit geldt ook voor de uitstoot van personenauto’s. Deze neemt jaarlijks met een paar gram af doordat het Nederlandse wagenpark steeds zuiniger wordt.

Q: Elektrische auto’s hebben toch 0 gram uitstoot per kilometer? 

Dit is niet helemaal correct. Een elektrische auto die uitsluitend rijdt op zonne- en windenergie heeft inderdaad 0 gram WTW uitstoot per kilometer. Rijdt een elektrische auto op grijze stroom dan is de uitstoot per kilometer fors hoger! Grijze stroom heeft een uitstoot van 649 gram per KWh. Als een elektrische auto 0,17 KWh per kilometer gebruikt, is dit op basis van grijze stroom goed voor een uitstoot van 110 gram per kilometer.

Q: Ik weet het aantal OV-kilometers van mijn medewerkers. Als ik dit vermenigvuldig met de gemiddelde uitstoot per kilometer is dat toch goed?

Het loont vaak om juist voor openbaar vervoer niet met het gemiddelde van 36 gram per km te rekenen, maar met de uitstoot per vervoerstype. We zien namelijk dat zakelijke reizigers overwegend gebruik maken van trein. Sinds de overstap van NS naar volledig groene stroom, heeft deze een uitstoot van 0 gram per kilometer. Deze uitsplitsing kan de leverancier van de mobiliteitskaart vaak eenvoudig voor je maken.

Q: Wat is de CO2-uitstoot per kilometer van de verschillende vervoerswijzen? 

Deze zijn eenvoudig terug te vinden op co2emissiefactoren.nl. De meest gebruikte vervoerswijzen hebben we in onderstaande grafiek gezet. Deze grafiek is een iets vereenvoudigde versie van de werkelijkheid. We hebben voor het overzicht bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen grote, kleine en middelgrote auto’s, maar zijn overal van gemiddelde auto’s uitgegaan.

CO2-uitstoot per vervoerswijze

Duurzamer denken en doen met uw zakelijke mobiliteit? Laten we hier eens een boompje over opzetten. We denken graag met u mee over het opzetten van een goede CO2-business case en ondersteunen u graag bij het realiseren van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.