030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Implementatie mobiliteitsbeleid:
Syndesmo zorgt voor de praktische
uitrol

Deskundig, daadkrachtig, met veel aandacht voor de mensen en met snel resultaat

Het mobiliteitsbeleid staat inmiddels op papier. U bent blij en trots, en terecht! Waarschijnlijk is het een flinke klus geweest om de betrokkenen mee te krijgen in de nieuwe koers. U realiseert zich echter al snel dat het echte werk nu pas gaat beginnen: implementatie mobiliteitsbeleid. De inkoop van OV-kaarten, de selectie van een nieuwe leasemaatschappij of de keuze voor een deelauto-leverancier. De uitwerking van de persoonlijke mobiliteitsbudgetten of het plaatsen van een slagboom bij het parkeerterrein. De communicatie met de medewerkers en het omgaan met eventuele weerstanden en bezwaren. Veel werk, waarvoor bovendien specifieke en actuele kennis nodig is.

Implementatie mobiliteitsbeleid

Syndesmo zorgt voor de praktische uitrol van het mobiliteitsbeleid.
Deskundig, daadkrachtig, met veel aandacht voor de mensen en met snel resultaat.
We helpen u om (weer) beweging te krijgen. Om het nieuwe beleid, regeling of maatregel uit te voeren.
Samen met u bekijken we wat uw organisatie op dit moment nodig heeft.
Is het een kort of een langer durend traject? Zoekt u een projectleider of juist andere vaardigheden?
Is er specifieke kennis (bijvoorbeeld over parkeren of persoonlijk mobiliteitsbudgetten) nodig?