030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Hoe werkt een mobiliteitsbudget?

mobiliteitsbudget

Niet iedereen heeft dezelfde mobiliteitsbehoefte. Het zou dan ook ideaal zijn als een medewerker vrij kon kiezen uit het complete aanbod van vervoersmiddelen: van deelauto tot trein en elektrische (deel)step. Dat kun je in feite op twee manieren faciliteren: met een mobiliteitsbudget of met een mobiliteitskaart. Bij een mobiliteitsbudget is de medewerker vrij om zijn mobiliteit zelf in te vullen, waarbij de werkgever wel kan sturen in een bepaalde richting.

Heb je momenteel veel leaseauto’s en wil je dat aantal verminderen? Dan is een mobiliteitsbudget een goede optie. Uit ervaring weten we dat 10-20 procent van de leaserijders die de keuze krijgt, overstapt op een mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget biedt dus een alternatief voor de leaseauto en maakt (bijvoorbeeld) een combinatierit mogelijk. Zo kan er groener gereisd worden en maakt de leaseauto minder kilometers.

Verschillende varianten

Het mobiliteitsbudget kun je als werkgever op verschillende manieren aanbieden. Het budget moet hoog genoeg zijn om de reële mobiliteitskosten van de medewerker te dekken. Maar het moet ook aantrekkelijk genoeg zijn om een substantiële groep medewerkers te laten kiezen voor een mobiliteitsbudget, als alternatief voor de leaseauto. Afhankelijk van je visie als organisatie, kun je ervoor kiezen om duurzame vormen van vervoer in het variabele gedeelte beter te vergoeden dan vervuilende vormen van vervoer.

In de praktijk zien we de volgende varianten voorbij komen:

  • Een vast bedrag per maand
  • Een variabel budget, bijvoorbeeld gebaseerd op het aantal kilometers
  • Een combinatie van vast en variabel
  • Een gedifferentieerd budget

Een combinatie van vast en variabel

Een veel voorkomende combinatie is bijvoorbeeld op een vaste uitkering, aangevuld met een variabel budget op basis van afgelegde kilometers. Een vaak gekozen optie is om het norm leasebudget te nemen als basis. Dit is gebaseerd op (bijvoorbeeld) 30.000 kilometer per jaar en 48 maanden leasecontract. De leasekosten voor een werkgever zijn in de praktijk een stuk hoger dan het norm leasebudget. Want daarin worden ook de daadwerkelijk gereden kilometers en de reële brandstofkosten meegenomen. Die bespaart de werkgever, als de leaseauto wegvalt.

Pakken we leasebedrag en reële brandstofkosten samen, dan is het budget een stuk aantrekkelijker voor de medewerkers. Het dekt beter de daadwerkelijke kosten voor mobiliteit. Voor de werkgever is een vast mobiliteitsbudget plezierig omdat de kosten niet fluctueren, zoals leasekosten dat wel doen. Daarbij zijn de benzinekosten namelijk variabel (en die stegen vorig jaar enorm!) en schades en kilometeroverschrijdingen worden achteraf doorberekend.

Gedifferentieerd

Het is ook mogelijk een deel van het mobiliteitsbudget gedifferentieerd op te bouwen. Dit biedt ruimte voor sturing in de richting van een of meer ‘gewenste’ vervoersmiddelen, bijvoorbeeld omdat de werkgever streeft naar duurzame ontwikkeling of CO2-reductie. Het budget bestaat dan uit een vast bedrag per maand, dat aangevuld wordt met een reiskostenvergoeding voor woon-werk en zakelijk verkeer per kilometer. Die kan voor de verschillende manier van transport verschillen per kilometer.

Fiscale optimalisatie mobiliteitsbudget

Het aanbieden van een aantrekkelijk mobiliteitsbudget is één maar het optimaal fiscaal uitkeren van dat budget aan de medewerker is twee. Wanneer je als werkgever de mogelijkheid biedt om binnen dat budget woon-werk en zakelijke kilometers te mogen declareren houdt de medewerker onderaan de streep meer over aan dit budget. Ook het bruto verrekenen van woon-werk en zakelijke kilometers gemaakt met een mobiliteitskaart, levert de medewerker netto een hoger mobiliteitsbudget op.

Informatievoorziening

Hoewel het mobiliteitsbudget veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen. Zo blijkt uit onderzoek dat slechts een klein percentage van de werknemers momenteel gebruik maakt van een mobiliteitsbudget, en dat er een duidelijke behoefte is aan betere informatievoorziening vanuit de werkgevers. Werknemers moeten goed geïnformeerd worden over hoe een mobiliteitsbudget werkt en welke voordelen het biedt ten opzichte van bijvoorbeeld een traditionele leaseauto​ (Salaris Vanmorgen)​.

Conclusie

De verschuiving naar mobiliteitsbudgetten biedt een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele leaseauto, met voordelen op het gebied van flexibiliteit, duurzaamheid en fiscale voordelen. Echter, om de volledige potentie te benutten, is het essentieel dat werkgevers hun werknemers goed informeren en ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe manier van zakelijke mobiliteit. Syndesmo helpt u daar graag bij.

Op de hoogte van ESG, CSRD, SDG, WPM & SBTI? Lees er over in onze paper

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper

Hoe houd je de leassekosten nog enigszins betaalbaar? Lees er over in onze paper

Leasekosten stijgen de pan uit!

Download deze inspiratiepaper