030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Hoe de Nationale Politie meer blauw op de fiets krijgt

Steeds meer politiemensen fietsen zich fris, met dank aan de gecombineerde inzet van strategisch beleid, goede faciliteiten, enthousiaste ambassadeurs en een uitgebreid activerings- en stimuleringsprogramma. En met hulp van Syndesmo.

Dromen, durven, doen

De politie riep hulp van buitenaf in om haar ambitieuze plannen richting duurzamere en actievere mobiliteit te helpen vormgeven. ‘Dromen, durven, doen: zo zou je de werkwijze van de politie kunnen omschrijven,’ zegt Marjolein van der Stok, adviseur bij Syndesmo. ‘In 2018 brachten we samen met alle elf de eenheden de toekomstvisie op mobiliteit binnen de politie in kaart. Deze dromen leidden tot de durf om een strategisch pad uit te zetten en voldoende budget voor fietsstimulering vrij te maken.’ Dat budget is nodig ook want de politiedoelen zijn ambitieus:

  • Eind 2021 fietst minimaal 25% van de medewerkers naar het werk (was 19% in 2019).
  • In 2030 komt 37% van de medewerkers op de fiets naar het werk.
  • Eind 2027 is 80% van onze panden voorzien van het ECF keurmerk Fietsvriendelijk Bedrijf.

Guerrilla

De politie schakelde externe hulp in om de regionale fietsambassadeurs te ondersteunen en samen activiteiten op te zetten onder de campagnenaam ‘Fiets je Fris’. Achter deze naam gaat een succesvolle samenwerking schuil tussen de fietscampagnes Love to Ride (van Workplace Giving) en rij2op5 (waar onze collega’s van &Morgen bij betrokken zijn). Marion Patist van rij2op5: ‘We hanteerden een guerrilla-aanpak: we ‘overvielen’ de fietsambassadeur van elke eenheid met een lading communicatiemateriaal en een keur aan mogelijke activiteiten waarmee ze de fietskalender voor hun eenheid konden invullen. Ook koppelden we hen aan de regionale mobiliteitsmakelaar. Al snel waren de kalenders goedgevuld en konden we op de landelijke Fiets naar je Werk Dag eind september starten met de uitvoering.’ Drie maanden vol fietsactiviteiten volgden.

Resultaten Fiets je Fris

  • 524 fietsplan aanvragen (steeg in 1 jaar met 11%)
  • 290 deelnemers aan fietsactiviteiten in het vierde kwartaal
  • Ruim 5.800 politiemedewerkers kwamen in 2020 in aanraking met fietsstimulering

Totaalpakket werkt

Volgens Joris Damave van Love to Ride is het totaalpakket dat de politie aanbiedt de sleutel tot succes: ‘Vaak gaan werkgevers maar met een enkel onderdeel aan de slag, bijvoorbeeld een probeerpool of een fietsregeling. Maar als je écht succesvol fietsen wil stimuleren, ga dan voor een totaalaanpak op alle onderdelen zoals de politie doet. Maak een strategisch fietsbeleid, investeer in goede faciliteiten en zorg voor een stimulerend activatieprogramma met een online platform, beloningen en fietsambassadeurs. Het één kan niet zonder het ander als je wil dat gedragsverandering blijvend is.’

Doorfietsen

De politie fietst daarom ook in 2021 gewoon door. De ervaringen in 2020 vormen input voor het Actieplan Fiets dat Syndesmo samen met de politie opstelt. Van der Stok: ‘Een landelijke Tour de Blauw, voortzetting van het Fiets je Fris platform, een keur aan fietsactiviteiten en veel aandacht voor communicatie; die onderdelen komen in ieder geval terug in het actieplan.’ ‘Als politie willen wij deze activiteiten nog even voortzetten,’ beaamt Witjes. ‘Het heeft gewoon een langere tijd aandacht nodig voordat het beklijft. En de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat de Covid-19  periode ons daarbij ook helpt. Het opgebouwde enthousiasme willen wij graag vasthouden en uitbreiden.’

Lees de uitgebreidere versie van deze case op Werken in Beweging