030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Mobiliteitsbeleid FrieslandCampina

Mobiliteit bij Friesland Campina: duurzamer en goedkoper

Friesland Campina behoort tot de vijf grootste zuivelondernemingen ter wereld. ‘Wij hebben verstand van melk, Syndesmo heeft verstand van vervoer. We wilden graag een meer integrale benadering van ons mobiliteitsbeleid en meer weten over mobiliteitsbudgetten. Wat zijn onze besparingsmogelijkheden op met name de leasekant maar ook de non-leasekant? Wat speelt er in de markt, wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Daarom zocht ik contact met Syndesmo”, vertelt Jan-Willem Menkveld, manager Compensation & Benefits / HR Services.

Aan de knoppen draaien

“De start was een inventarisatie van onze huidige mobiliteitssituatie. Samen met de afdeling Inkoop werkte Syndesmo toe naar een rapport. Dat rapport leverde inzicht in manieren om te besparen, liet zien aan welke knoppen we kunnen draaien. Er bleken bijvoorbeeld meer mogelijkheden te zijn voor groenere mobiliteit, zoals leaserijders een NS Business Card geven zodat ze vaker met het openbaar vervoer gaan. Besparen kan ook door te sturen op tanken in de woonplaats in plaats van langs de snelweg.”

Workshop voor interne stakeholders

“Ook verzorgde Syndesmo een workshop voor alle interne betrokkenen zoals OR, management en HR. Tijdens die workshop wist Syndesmo iedereen goed te verbinden. Met het gezamenlijk doel voor ogen, terwijl ze iedereen in hun waarde lieten.”

Ervaring bij andere bedrijven

“Door andere prioriteiten binnen onze organisatie bleef het hierbij. Inmiddels hebben we het onderwerp weer opgepakt met onze leasemaatschappij. Het rapport en de workshop van Syndesmo hebben ons zicht gegeven op alle mogelijkheden. Een aantal inzichten, zoals de budgetbenadering, passen we nu toe. Hun kennis van de markt en hun ervaringen bij andere bedrijven vormen voor mij echt de meerwaarde van Syndesmo. Daardoor weten ze goed welke instrumenten we kunnen inzetten.”