030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Copyright: Marjoleinthijse.com

Fontys stimuleert fietsen vanuit duurzaam mobiliteitsbeleid

In Verkeerskunde verscheen een mooi verhaal over Fontys Hogescholen, voor wie we onder andere een parkeeronderzoek uitvoerden. 

Hoe leid je de mobiliteit van zo’n 4.700 Fontys-medewerkers en 44.000 hogeschool-studenten, verspreid over verschillende locaties, duurzaam in goede banen? Een gesprek met Agnes Otten, coördinator duurzaamheid & mobiliteit voor 28 Fontys Instituten en 7 Diensten met als hoofdvestigingen Tilburg, Eindhoven en Venlo en kleinere vestigingen in het zuiden van het land, vanaf Utrecht tot aan Sittard.

‘Onze primaire taak is het verzorgen van onderwijs, zegt Otten, maar goed onderwijs betekent ook bereikbaar onderwijs, voor studenten, medewerkers en bezoekers. Met name op onze grotere locaties staat de bereikbaarheid van de scholen onder druk en is de urgentie er het hoogst om duurzame maatregelen te nemen.’

Zelf reist Otten ‘sinds 1,5 jaar met de trein van Houten naar haar werk in Eindhoven. ‘Gelukkig fiets ik wel dagelijks naar en van de stations, want fietsen naar je werk zie ik nu als een luxe. In mijn vorige baan fietste ik als het even kon dagelijks 13 kilometer (enkele reis) van Houten naar Utrecht. Dat maakte me fit, vrolijk en hield me op gewicht’, herinnert Otten zich. Haar droom is, eerlijk gezegd, dan ook dat ‘fietsen’ de norm wordt voor medewerkers en studenten die op een fietsafstand van de Fontys-vestigingen wonen (tot 8 km de fiets, tot 15 de e-bike).

Fontys is B-Riders Company

Otten is overigens niet de enige die ‘uit ervaring’ positief spreekt over fietsen naar je werk- of studielocatie. 145, voorheen autorijdende, Fontys-medewerkers doen sinds juni mee met een B-Riderspilot, hét Brabants fietsstimuleringsprogramma dat automobilisten geldelijk beloont voor een overstap van de auto op de fiets tijdens de spitsen. B-Riders is hét fietsstimuleringsprogramma dat bij Fontys loopt van juni tot december en tussentijds wordt geëvalueerd: wordt er echt gefietst, wat levert het de medewerkers en Fontys op? En kan het uitgroeien tot een arbeidsvoorwaardelijke regeling? De ervaring zal het leren, geldt in dit geval letterlijk.

Eerste reacties

Daarnaast houdt Fontys op campus Rachelsmolen gedurende 8 weken een e-bike probeeractie. Uit de eerste interviews met enkele proefrijders tekent Otten nu al de volgende reacties op: ‘Autorijden is eigenlijk een gewoonte, terwijl de reistijd op de e-fiets nagenoeg gelijk is’, ‘Ik kan de tweede auto eigenlijk wel van de hand doen’, ‘Er is nu altijd een parkeerplaats’, ‘Ik ervaar minder stress en krijg veel meer beweging’.

Mobiliteitsinvesteringen

‘Intern draagvlak is belangrijk voor duurzaam mobiliteitsbeleid’, benadrukt Otten: ’Met betrokkenheid van het bestuur, kun je sneller stappen maken, eventuele knelpunten wegnemen en intern draagvlak creëren. Onze visie is gericht op het faciliteren van mobiliteit zodat locaties structureel en duurzaam bereikbaar zijn. Met die blik kijken we naar de verschillende modaliteiten: wat willen we uitbreiden, wat willen we reguleren? Dit vertaalt zich vervolgens in onze mobiliteitsinvesteringen. Een bijkomende overweging is dat we liever duurzaam investeren in het gebruik van fiets en ov dan in de uitbreiding van parkeerplaatsen. Onze visie is vervolgens vertaald naar een mobiliteitsagenda.’

Netwerk

In de uitvoering van deze agenda staat Otten niet alleen. Drie locatieteams voor de grote locaties analyseren locatiespecifieke knelpunten, daarnaast worden er Fontysbrede en/of locatiespecifieke mobiliteitsmaatregelen uitgevoerd. Ook neemt Otten deel in externe bereikbaarheidscommunities (Eindhoven Centrum Noordoost en Stappegoor) van het Brabants Mobiliteitsnetwerk, Bmn,(zie foto verderop). In verschillende geografische communities, die samen het Bmn vormen, wisselen de deelnemers kennis en ervaringen uit die helpen om de juiste maatregelen voor de eigen organisaties te nemen en ook samen concrete maatregelen te nemen om het hele community-gebied duurzaam bereikbaar te maken.

B-riders

Otten: ‘Zo ben ik hier geattendeerd op de lange termijn voordelen van B-Riders en zoeken we verder naar de juiste incentives om mobiliteitsknelpunten structureel en duurzaam op te lossen. Vorig jaar heeft Fontys een medewerkers- en studenten-enquête gehouden om inzicht te krijgen in de mobiliteitspatronen. In grote lijnen wordt de bereikbaarheid voldoende tot goed beoordeeld. Maar ook blijkt dat gemiddeld 30 procent van de studenten met de fiets naar de scholen komt (de meesten gebruiken een week-OV-jaarkaart) en (slechts) 26 procent van de medewerkers. Op een aantal vestigingen gebruikt 40 procent van de medewerkers die op een afstand van 7,5 km van hun locatie wonen, de auto als hoofdvervoermiddel. Dit is een doelgroep die in potentie te verleiden is om (vaker) op de fiets te gaan.’

Monitoren

‘Kwantitatieve baten van onze investeringen en inspanningen zijn nog niet inzichtelijk, daarvoor zijn we te kort bezig, maar we monitoren alle maatregelen goed. Vanuit B-riders krijgen we overigens maandelijks exacte rapportages. Vanuit het mobiliteitsbeleid is er een directe koppeling te leggen met duurzaamheid. Voor inzicht en sturing op CO2-reductie, gaan we voor iedere campus een CO2-footprint opstellen.

Tips?

‘Ga actief aan de slag met maatregelen. Laat medewerkers (automobilisten) e-fietsen ervaren, maak het aantrekkelijk en laagdrempelig om minimaal een week proef te rijden, dan wel een e-bike aan te schaffen. Investeer in goede en voldoende fietsparkeervoorzieningen. En kijk ook naar de toegevoegde waarde van fietsen voor het omringende gebied: zijn er bijvoorbeeld voldoende (dienst)deel-fietsen?’

Bron: Verkeerskunde

Foto: Copyright Marjoleinthijse.com