030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Doelgericht op weg naar een duurzaam en flexibel mobiliteitsbeleid

Flexibele mobiliteit

Flexibele mobiliteit: Hoe kom je als werkgever tot beleid?

De wereld van de mobiliteit is snel aan het veranderen. Toch vinden werkgevers het vaak lastig om hun eigen beleid aan te passen. Want waar moet je beginnen? Er zijn veel verschillende stakeholders betrokken en het meekrijgen van directie en OR is vaak ingewikkeld. Syndesmo structureert het proces en biedt handvatten voor het invoeren van een effectief beleid rondom flexibele mobiliteit.

Syndesmo onderscheidt acht duurzame mobiliteitstrends, die de komende jaren de ontwikkeling van de zakelijke mobiliteit gaan bepalen. Werkgevers voelen steeds meer de noodzaak om mee te gaan met die trends, door hun mobiliteitsbeleid flexibel te maken. Syndesmo ondersteunt werkgevers daarbij op zo’n manier, dat het beleid ook wérkelijk leidt tot een gedragsverandering. Houd er daarbij rekening mee dat ingrijpen in het mobiliteitsbeleid heel gevoelig kan liggen. Denk aan veranderingen op het gebied van de reiskostenvergoeding, of het verlies van de leaseauto. Syndesmo geeft de ruimte aan weerstand binnen het bedrijf en komt zo tot een breed gedragen flexibel mobiliteitsbeleid.

Acht duurzame mobiliteitstrends

  1. Medewerkers vragen om flexibiliteit

  2. De vaste reiskostenvergoeding verdwijnt

  3. Steeds meer mensen wonen en werken in de stad

  4. De verschuiving van bezit naar gebruik

  5. De keuzereiziger komt eraan!

  6. Concrete doelstellingen op CO2-reductie

  7. Ons kantoor staat bij het station

  8. We stappen massaal op de e-bike

Deze trends worden uitgebreid toegelicht in onze longread over de acht duurzame mobiliteitstrends. 

Uitgangspunten flexibel mobiliteitsbeleid

Om van een idee naar een nieuw en breed gedragen flexibel mobiliteitsbeleid te komen, is het belangrijk om goed te kijken naar de bestaande situatie. Dat begint met de wens van de werkgever. Wat wil je bereiken, en waarom? Heb je een parkeerprobleem en wil je dat minder mensen per auto naar het werk komen? Misschien staat er een verhuizing op stapel naar een stationslocatie, die matig per auto te bereiken is? Of streef je naar vermindering van de CO2-uitstoot en moet een flexibel mobiliteitsbeleid daar een bijdrage aan leveren?

Daarnaast kijken we naar de missie en visie van de werkgever. Ieder nieuw beleid moet idealiter voortvloeien uit de grondbeginselen van de organisatie. Want beleid moet logisch zijn. Alleen dan kan een werkgever het nieuwe beleid vol overtuiging verdedigen, om het moment dat er (bijna onvermijdelijk) weerstand optreedt.

Analyse bestaande situatie

Vervolgens kijken we: hoe ziet het mobiliteitsbeleid er nu uit? We kijken naar voorzieningen en regelingen voor de medewerkers. Hoe is het stelsel van reiskostenvergoedingen opgebouwd? Wie hebben de beschikking over een auto van de zaak? Zijn er regelingen om de fiets te stimuleren, worden medewerkers gestimuleerd om een bepaalde vorm van transport te gebruiken bij hun woon-werkverkeer? We brengen alle regelingen in beeld en vergelijken dat met onze benchmark. Zo ontstaat een helder beeld: hoe verhoudt deze werkgever zich tot andere werkgevers? Waar zitten afwijkingen? Zijn er bijvoorbeeld opvallend veel leaseauto’s binnen het bedrijf, of juist heel weinig? Is de reiskostenvergoeding hoger voor ritten per auto dan voor ritten per trein of fiets? Deze analyse van het huidige mobiliteitsbeleid laat haarscherp zien of medewerkers worden gestimuleerd een bepaalde vervoerswijze te gebruiken; of juist niet.

Reispatroon en enquêtes

Daarna volgt desktopresearch. Voor alle medewerkers wordt gekeken naar hun postcode en hun reispatroon. Zijn er bijvoorbeeld mensen die dichtbij wonen en toch altijd de auto pakken naar het werk? Of wonen veel medewerkers ver weg en is het bedrijf nauwelijks met het openbaar vervoer bereikbaar, maar wel goed met de auto? Uit de desktopresearch blijkt welke potentiële gedragsverandering met een flexibel mobiliteitsbeleid te behalen is. Als iemand 40 kilometer van zijn werk woont, heeft het geen zin om hem of haar te stimuleren op de fiets naar het werk te gaan. Maar is die afstand 12 kilometer, dan kan een e-bike een heel goed alternatief vormen voor de auto.

De derde ronde van het onderzoek bestaat uit fieldresearch: een enquête en interviews onder de medewerkers. Wat vinden zij zelf? Wat zouden ze willen en wat juist niet?

Contouren voor een flexibel mobiliteitsbeleid

De inzichten uit voorgaande onderzoeken leiden tot twee workshops met shareholders. Daarin worden de contouren van een mogelijk flexibel mobiliteitsbeleid geschetst. Dat plan wordt vervolgens voorgelegd aan de directie en aan de OR. Die kunnen er naar kijken en hun oordeel geven: is dit de juiste manier om door te pakken?

Nadat directie en OR hun oordeel hebben gegeven, worden de maatregelen concreet gemaakt. Wat gaan we precies doen? Fietsstimulering, deelauto’s, een mobiliteitsbudget of zelfs een mobiliteitskaart? Minder leaseauto’s en een eigen wagenpark met elektrische deelauto’s? Er zijn legio mogelijkheden, met elk hun eigen voor- en nadelen, aanbieders en kostenplaatje. Syndesmo kent de weg en zet de mogelijke impact, de aanbieders en kosten overzichtelijk op een rij. Vervolgens is het tijd om knopen door te hakken en de maatregelen te implementeren. Bij die implementatie speelt communicatie een sleutelrol.

Echt resultaat

Een flexibel mobiliteitsbeleid is geen vrijblijvende zaak. Als een werkgever echt doorpakt met een logisch beleid, komt er ook echt resultaat. Alleen het invoeren van de nieuwe regelingen en het bieden van voorzieningen is niet voldoende. Communicatie speelt bij de implementatie een sleutelrol.

Weten hoe je dat het beste aanpakt? Lees dan onze longread: 7 tips: hoe kom je tot een breed gedragen mobiliteitsbeleid?

Visiepaper

Van trends naar beleid naar uitvoering. Alle drie komen uitgebreid aan bod in onze visiepaper:

De weg naar een flexibel mobiliteitsbeleid

Download deze visiepaper

Onze dienstverlening

Hoe vertaal je ambities op het gebied van CO₂-reductie naar mobiliteit? En hoe blijf je als werkgever aantrekkelijk? Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteitskeuzes wordt steeds belangrijker in het arbeidsvoorwaardenbeleid. Lees verder hoe wij werkgevers in het gehele proces van analyse tot aan implementatie ontzorgen:

Jos Hollestelle

Meer weten of direct aan de slag?

Expert mobiliteitsbeleid Jos Hollestelle helpt je graag op weg!

Neem contact op met Jos