030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Ondersteuning verkeerstuin Utrecht

&morgen en Syndesmo ondersteunen de Verkeerstuin

In park Transwijk ligt de Verkeerstuin, al bijna zestig jaar een begrip in Utrecht e.o.

&morgen en Syndesmo ondersteunen de Verkeerstuin, o.a. door meedenken over meer structurele subsidies en financiën. Een enthousiaste groep vrijwilligers verzorgen voor jonge en inmiddels ook oudere verkeersdeelnemers fietslessen, scootmobieltrainingen en educatieve verkeerslessen.

Verkeerstuin Utrecht ondersteuning

De steeds voller rakende straten vragen aanpassingen van alle verkeersdeelnemers en hiermee omgaan is iets waar de vrijwilligers van de Verkeerstuin graag de aandacht op willen vestigen. De Verkeerstuin in deze opzet is uniek en nog de enige in Nederland. De tuin voorziet in een behoefte aan de groeiende aanvragen en de bezoekers die uit het hele land komen waardoor de toekomst van de verkeerstuin er rooskleurig uitziet.

De Verkeerstuin is 4 tot 5 dagen per week beschikbaar op afspraak om alle activiteiten plaats te kunnen laten vinden en bij uitzondering in het weekend. De Verkeerstuin is afhankelijk van subsidies, sponsoren en laagdrempelige bijdrages voor deelname aan de activiteiten. Toch blijft het belangrijk om een structurele financiële ondersteuning te hebben om zo in de toekomst aan de toestroom van bezoekers en aanvragen te kunnen blijven voldoen.

Het bestuur van de Verkeerstuin Utrecht doet een oproep aan ondernemers en organisaties die verkeersveiligheid en meedoen in de maatschappij net zo belangrijk vinden om hen te ondersteunen. &morgen en Syndesmo steunen dit initiatief van harte. Voor meer informatie of om u aan te melden als vrijwilliger mag u mailen naar: info@verkeerstuinutrecht.nl

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de Verkeerstuin en &morgen en Syndesmo hartelijk dank.

Ondersteuning verkeerstuin Utrecht