030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
Grijskenteken

Elektrisch grijskenteken, hoezo gedrag?

Mobiliteitsmanagement Event

Nu de elektrische personenauto al breed geadopteerd is, kunnen ook de grijze kentekens worden vervangen, toch? Helaas blijkt dit niet zo simpel als het ene stuk gereedschap inruilen voor een ander. Hoe komt het dat na het geelkenteken wagenpark, de elektrificatie van het grijskenteken wagenpark echt nog in de kinderschoenen staat? Theoretisch  gezien kunnen namelijk 70% van de grijze kentekens al geëlektrificeerd worden volgens onderzoek van de Koninklijke Rai Vereniging.

Tijdens het Mobiliteitsmanagement Event ging EV-expert Patrick Langevoort in zijn presentatie onder meer in op:

  • De huidige ontwikkelingen en een blik in de toekomst
  • De ‘harde kant’ van elektrische bestelbusjes
  • De ‘zachte kant’ ofwel (gedrags)verandering
  • Een interessant praktijkvoorbeeld

Laat de elektrificatie op zich wachten omdat de toekomst zo onzeker is?

Dat valt eigenlijk wel mee. Fabrikanten kondigen elektrische voertuigen lang van te voren aan. De prijs van batterijen is in de afgelopen 10 jaar al 90% gedaald. Laadpaalexploitanten en autofabrikanten zijn beter op elkaar afgestemd. En ondanks kritiek op de overheid, zijn de zero emissie zones vanaf 2025 in vele binnensteden een feit. We weten dus eigenlijk heel goed waar we aan toe zijn. Zeker als we in acht nemen dat grijskenteken voertuigen een inzetperiode van 5-7 jaar hebben. De eerstvolgende inzettermijn is dus te overzien..

Als theoretisch gezien 70% vervangen kan worden. Waarom is dat nog niet gebeurd?

De al geleden groeipijnen bij de inzet van elektrische geelkenteken voertuigen zouden andere segmenten moeten helpen bij een versnelde adoptie. Die 70% van grijskenteken voertuigen die vervangen kan worden is gebaseerd op  de specificaties van elektrische voertuigen en af te leggen afstanden, mits er 1 keer per dag volledig geladen kan worden. 70% klinkt niet als een enorm potentieel. Waar wachten we dan op?

Een belangrijke reden is dat in grijskenteken wagenparken de onderlinge verschillen vele malen groter zijn dan bij gele kentekens. Een verschillen tussen woon – werk, zakelijk of privé verkeer zijn veel kleiner dan tussen de primaire processen van grijze kentekens. Pakketdiensten, bevoorrading, bouw & onderhoud, personenvervoer of kleine ondernemers, hebben wel degelijk andere wensen omtrent bijvoorbeeld inzetbaarheid. Aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld wordt al snel duidelijk dat de transitie niet beperkt is tot het technische vraagstuk.

Als storingsmonteur van een Caddy naar Opel eVivaro

Een landelijke storingsdienstmonteur werkte mee aan een pilot. De vraag was niet zo zeer of de diesel en elektrische voertuigen elkaar 1 op 1 konden vervangen. Het ging erom inzicht te krijgen in de uitdagingen waar de storingsdienstmonteur mee te maken kreeg. En lering te trekken over de verduurzaming van wagenparken in de praktijk.

Dankzij de data werd het duidelijk dat één acculading voldoende was voor ruim 2/3 van alle werkdagen. En op sommige dagen bleek laden tijdens de lunch geen probleem, maar hoe vervelend is een uitschieter? Zo was het voor deze storingsmonteur geen gewenste ervaring om ‘s nachts een volledige laadcyclus af te moeten wachten om naar huis te kunnen komen. Is een dergelijk voorval dan genoeg om te concluderen dat deze transitie niet mogelijk is?

In dit geval was het in ieder geval niet mogelijk de voertuigen zomaar te vervangen, zonder impact op de planning. Wachttijd bij laden bleek een praktisch probleem. Behalve deze nachtelijke ervaring, was laden wel efficiënter in te delen. Analyse van de data maakte duidelijk dat het eigenlijk maar 21 keer nodig was om te laden, in plaats van de werkelijke 31 keer. We moeten dus oppassen met het trekken van snelle conclusies. Met meer vertrouwen had de chauffeur de accu leger kunnen laten geraken en zo substantieel tijd bespaard. Dit is slechts één van de voorbeelden hoe ander gedrag en bijvoorbeeld goede begeleiding kunnen bijdragen aan een betere ervaring en adoptie.

Naast gedragsverandering van de chauffeur, gaat het vaak ook om veranderingen van de organisatie zelf. Welke veranderingen in primaire processen en beleidskeuzes kunnen helpen? En wat is de impact van gewoontes op de huidige invulling?

Om succesvol een grijskenteken wagenpark te verduurzamen moeten dus zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant de juiste aandacht krijgen.

Meer kennis en ervaringen

De harde en zachte kanten van verduurzaming van grijze kentekens kwamen ook uitvoerig aan bod tijdens ons SynLab van 15 december. Tijdens de interactieve sessie ‘EV-bestel’ wisselden een aantal werkgevers kennis en ervaring uit over de elektrificatie van hun grijskenteken wagenpark. Het verslag van deze sessie lees je hier.