030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Eigen Haard: een overkoepelende visie op het mobiliteitsbeleid

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard – met ruim 500 medewerkers – benaderde begin 2018 Syndesmo voor een overkoepelende visie op het mobiliteitsbeleid. Net als veel andere Nederlandse corporaties en bedrijven heeft Eigen Haard in de loop der jaren een flink aantal losse regelingen in gebruik genomen, maar ontbreekt het aan een overkoepelende visie.

Om tot zo’n visie te komen heeft Syndesmo samen met Eigen Haard een aanpak ontwikkeld die bestaat uit een personeelsenquête en twee workshops met de belangrijkste stakeholders van het mobiliteitsbeleid binnen het bedrijf. Daarbij stond het Why, zoals geformuleerd door Simon Sinek, centraal. Syndesmo-adviseur Dimitri Pouwels: “Het is opvallend hoe betrokken en enthousiast de mensen van Eigen Haard zijn. Goede ideeën en enthousiasme zijn belangrijke bouwstenen als het straks op de uitvoering van het beleid aankomt.”

Verkorten, veranderen, verschonen

Uiteindelijk kwam Eigen Haard uit op ‘Ik kies en reis bewust’, als kapstok voor het mobiliteitsbeleid. Dit wordt concreet gemaakt in drie begrippen: verkorten, veranderen, verschonen.

Bij verkorten kan het dan onder meer gaan om het vervangen van afspraken op locatie door online of telefonisch overleg. Bij veranderen zijn een mobiliteitskaart voor alle medewerkers en een carpoolapp voorstellen. Bij verschonen gaat het onder meer om de aanschaf van elektrische leaseauto’s en elektrische fietsen.

Annelies Burger, manager HR bij Eigen Haard, is enthousiast over de samenwerking. “De mensen van Syndesmo hebben duidelijk veel ervaring met dit soort projecten. Het ontwerpen van ons mobiliteitsbeleid is een goed voorbeeld van een effectieve samenwerking tussen externe experts en Eigen Haard. Wij worden door Syndesmo geïnspireerd en zij maken daarbij handig gebruik van onze voorzetten en inzichten over onze business. En als het op de voortgang van het ontwikkelproces aankomt, zijn ze enthousiast en geven ze duidelijk richting. Dat vinden wij een heel prettige manier van werken.”

Vervolgopdracht

In het vervolg van deze eerste opdracht kreeg Syndesmo de vraag om het nieuwe mobiliteitsbeleid concreet te maken. Welke stappen moeten er concreet worden gezet? Daarbij is een prioritering aangegeven. Het vergroenen van de circa 25 bedrijfsauto’s staat daarbij hoog op de agenda. De gemeente Amsterdam heeft de green deal ZES (Zero Emissie Stadsdistributie) ondertekend en vastgelegd dat er vanaf 1 januari 2025 geen lichte bedrijfswagens met verbrandingsmotor meer de binnenstad in mogen.

Dimitri: “We hebben in dit opzicht de samenwerking gezocht met Breikers, het samenwerkingsverband van werkgevers dat in de regio Amsterdam de bereikbaarheid wil verbeteren en verduurzamen. Daarnaast hebben wij drie sessies georganiseerd met de vakmensen die dagelijks met die bedrijfswagens op pad zijn. Daarbij ging het om vragen als: wat hebben jullie nou echt nodig op een dag? Wat kan wel, wat kan niet? Daaruit bleek wederom dat Eigen Haard een heel betrokken organisatie is. Er kwamen heel veel vragen, opmerkingen en ideeën. Zoals altijd: sommige mensen kijken er wat sceptisch naar, anderen staan te popelen. En begin 2020 krijgt Eigen Haard via een leaseconstructie twee elektrische bestelbussen, waarmee twee servicemonteurs de eerste ervaringen op doen.”

Pilot met de mobiliteitskaart

Ook de mobiliteitskaart wordt uitgeprobeerd in een pilot. Medewerkers kunnen dan kiezen voor het openbaar vervoer of deeldiensten, als alternatief voor de auto. Maar enkel zo’n kaart is niet genoeg. Die moet op een aantrekkelijke manier gepresenteerd worden, waarbij duidelijk de voordelen van het reizen met openbaar vervoer of fiets worden benadrukt. Ook de communicatie wordt door Syndesmo verzorgd, zodat mensen de kaart ook echt gaan gebruiken.

“Syndesmo is vanaf het begin bij dit project betrokken. We hebben eerst de visie opgesteld en zijn van daaruit gaan adviseren. Inmiddels kennen we Eigen Haard al heel goed”, vertelt Dimitri. “Door onze grote ervaring met soortgelijke projecten bij andere bedrijven weten we precies wat er te koop is en konden we vlot contact leggen met nuttige partners, zoals Breikers en Reisbalans. Zo maken we samen met Eigen Haard een succes van hun mobiliteitsbeleid.”