030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Een MaaS-abonnement voor iedereen die afstudeert?

Geef alle Nederlandse studenten na hun afstuderen een MaaS-abonnement en voorkom dat ze in de auto stappen. Je hoeft geen vastgeroeste forensen meer uit de auto te halen en in één klap behaal je een flink deel van de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet.

In Nederland wordt veel gesproken over MaaS en de kansen die Mobility as a Service biedt. Met een app en diverse vormen van gedeelde mobiliteit en openbaar vervoer worden mensen gefaciliteerd in hun reisbehoefte. MaaS wordt gezien als dé oplossing voor dichtslibbende binnensteden, uitpuilende parkeergarages en het fileprobleem.

Een aantrekkelijk geprijsd MaaS-abonnement

Er lopen zeven MaaS-pilots in ons land en daarbij moet hard gewerkt worden om voldoende deelnemers te vinden. Zo kon het project in het Paleiskwartier in Den Bosch pas van start gaan nadat honderd inwoners, honderd studenten en honderd mensen die in het gebied werken, zich bereid hadden verklaard aan de pilot mee te doen.

Het kan veel makkelijker. Zorg er voor dat studenten, die na jarenlang OV-gebruik gewend zijn aan trein, bus en fiets, geen auto kopen. Geef ze aansluitend op de OV-kaart een MaaS-abonnement tegen sterk gereduceerd tarief. Zonder enige overgang kunnen zij de app gaan gebruiken en er is geen enkele reden om voor woon-werk verkeer een auto te kopen. We hebben in Nederland volgens het CBS 1,2 miljoen studenten aan universiteit, hbo en mbo. Jaarlijks studeren er dus zo’n 300 duizend af. Als 10 procent daarvan actief gebruik gaat maken van de MaaS-app is het kabinet al een heel eind op weg met zijn doelstelling op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. En belangrijk: al die mensen worden geen nieuwe automobilisten die er weer bij komen.

Of een autootje van Marktplaats?

Vergelijk dat eens met de huidige realiteit. Studenten krijgen na hun afstuderen nog een jaar lang een gratis kortingskaart van de NS. Leuk, maar niet te vergelijken met het gemak van de vroegere gratis OV-kaart. Krijgen ze hun eerste baan, dan geeft het bedrijf ze een leaseauto of ze zoeken een tweedehands autootje op Marktplaats. Vervolgens is de auto de norm en zie ze daar dan nog maar eens uit te krijgen.

Laten we in de vier grote steden beginnen. Daar hebben we alle ingrediënten al bij de hand: studenten zonder eigen auto die in de binnenstad wonen, een nijpend gebrek aan parkeerruimte, goed openbaar vervoer, diverse systemen voor deelauto’s en deelfietsen. En last but not least: gemeentebesturen die serieus werk willen maken van mobiliteitsbeleid.

De tijd is er rijp voor. Op diverse plaatsen in Nederland worden nu al woonwijken gebouwd waar nauwelijks meer parkeerplaatsen aanwezig zijn. Deelsystemen zijn daar de norm en bewoners maken er graag gebruik van. In Utrecht is een studentencomplex op die manier ingericht: geen parkeerruimte, maar wel deelauto’s, openbaar vervoer en swapfietsen voor de deur. Mensen die daar gewoond hebben willen geen leaseauto of tweedehandsje van Marktplaats. Die zijn helemaal klaar voor een MaaS-offer you can’t refuse.

Zullen we eens verder praten over dit idee? Neem contact op met Marjolein van der Stok, mobiliteitsexpert en schrijver van deze blog.

M: 06 554 664 12

Neem contact met mij op