030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht
wet flexibel werken

De wet flexibel werken maakt van hybride werken een arbeidsvoorwaarde

Door de pandemie heeft hybride werken een vlucht genomen. Waar veel bedrijven eerst nog sceptisch waren over thuiswerken, wordt de flexibele werkplek nu steeds vaker gezien als een voorwaarde voor productiviteit en aantrekkelijk werkgeverschap. Datzelfde geldt voor werknemers. Een flexibele werkplek en flexibele werktijden bieden meer ruimte om werk en privé te combineren, efficiënter te werken en meer vrijheid te ervaren.

In steeds meer cao’s zien we dan ook dat een aparte paragraaf wordt opgenomen over de voorwaarden rondom over hybride werken. En ook de overheid moedigt hybride werken aan. Thuiswerken draagt immers bij aan het oplossen van de fileproblematiek en de duurzaamheidsagenda. In lijn daarmee ontwikkelt de wetgeving zich ook verder.

Aan de slag met hybride werken? Download onze inspiratiepaper

8 verrassende inzichten over thuiswerken

Download deze paper

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken is in 2016 ontstaan als vervanging van de Wet aanpassing arbeidsduur. In de wet wordt onder meer geregeld dat werknemers verzoeken kunnen indienen om werk beter af te stemmen op de persoonlijke situatie. Het gaat om bedrijven met meer dan 10 werknemers. De verzoeken kunnen betrekking hebben op de:

  • Arbeidsduur: dit betreft een verzoek om meer of minder uren per week te werken.
  • Werktijden: hierbij gaat het om een aanpassing van het tijdstip op de dag dat wordt gewerkt.
  • Werkplek: bijvoorbeeld thuis, op een werkhub of deels in het buitenland.

Een verzoek dat een werknemer doet rondom de arbeidsduur of werktijd moet de werkgever in principe inwilligen. Tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer wil werken op tijden dat de rest van het bedrijf gesloten is. Of wanneer de gewenste arbeidsduur onverenigbaar is met de inroostering. Wanneer het verzoek de werkplek betreft kan het verzoek wel eenzijdig worden afgewezen, maar dan moet wel overleg plaatsvinden over het verzoek.

Eerder dit jaar gaf de SER een advies uit over een actualisering van de Wet flexibel werken. In dit advies pleit de SER ervoor dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over de plek waar ze werken. Ook wordt geadviseerd om de thuiswerkvergoeding beter in lijn te brengen (en te houden) met de (stijgende) kosten. Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is deze maand in lijn gebracht met het SER-advies, waarmee meer zeggenschap over de werkplek voor werknemers binnen handbereik komt.

Het ABC-tje van Syndesmo

In lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen krijgen werknemers dus steeds meer zeggenschap over de indeling van hun werk, de planning van hun werkzaamheden en de plek waar ze werken. En dat ligt weer volledig in lijn met het Activity Based Commuting concept (ofwel ABC-tje) van Syndesmo. Ook dit concept gaat uit van de werknemer, die zichzelf de volgende vragen kan stellen:

  • Wat ga ik vandaag doen?
  • Waar ga ik dat doen (en moet ik daarvoor op reis)?
  • Waarmee maak ik de reis?
  • Wanneer maak ik de reis?

Wil je ook inspelen op de beweging van de markt, werknemers goed faciliteren en Activity Based Commuting omarmen?  Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende oriëntatie.

Mirjam de Keizer

Over Syndesmo

De mobiliteitsexperts van Syndesmo ondersteunen werkgevers bij het opstellen en uitvoeren van nieuw mobiliteit- en hybride werken beleid. Onafhankelijk en objectief.

Meer weten? Neem contact op met expert werken en reizen Mirjam de Keizer (0641017050).

Neem contact met mij op