030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

De formule om succesvol over te stappen naar een elektrisch wagenpark  

Steeds vaker kiezen organisaties voor een elektrische bedrijfswagen. Aanleiding om over te stappen op een (deels) elektrisch wagenpark lopen uiteen. De één wil voldoen aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de zero-emissiezones. De ander wil duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel organisaties zitten in de oriëntatiefase, andere hebben de daadwerkelijke overstap al gemaakt. De overstap naar een elektrisch wagenpark is vaak een complex proces, en dat is niet alleen vanwege de technische uitdagingen. Het succes van deze transitie hangt ook af van een zorgvuldig geplande laadinfrastructuur, doordachte aanpassingen in bedrijfsprocessen en, cruciaal, de acceptatie en betrokkenheid van medewerkers. Benieuwd naar onze visie? Wij delen in deze blog graag onze bewezen formule.

Onze formule

Onze formule bestaat uit 4 elementen. En gaat als volgt: voertuigen + laadbehoefte + proces + aandacht voor de gedragsverandering = succesvolle overstap naar een elektrisch operationeel wagenpark. Het is niet de bedoeling dat je alle elementen 1 voor 1 aanpakt. Wil je dat het een succesformule wordt? Dan zet je op alle 4 de elementen tegelijkertijd acties uit. Tijdens dit proces merk je dat bevindingen in het ene element van invloed zijn op het andere element. Uiteindelijk moeten alle elementen met elkaar samenwerken. Je leest hieronder per element wat we eronder verstaan.

Overstappen Elektrisch Wagenpark

Voertuigen + 

Onder het element voertuigen verstaan we de technische specificaties van de bedrijfswagen(s). Breng in kaart welke specificaties je nodig hebt voor elk voertuig. Denk hierbij aan de grootte van het voertuig en de laadruimte, de maximale belading, en het trekgewicht. Een cruciale factor hierbij is de actieradius. We merken vaak dat men de inschatting van specificaties en voorwaarden meer op basis van gevoel dan op basis van feiten doet. Zo weten we uit eerdere trajecten bijvoorbeeld dat het aantal kilometers dat men op een dag rijdt nog vaak overschat wordt. Door de voertuigen in kaart te brengen, achterhaal je wat er technisch nodig is om te elektrificeren.

Wist je dat het vaak helemaal niet nodig is om al je voertuigen tegelijk te vervangen? Ons advies: kijk naar de cijfers. Bereken op basis van (GPS-)ritgegevens welke voertuigen al geschikt zijn om te elektrificeren. Kijk vervolgens naar de daadwerkelijke pieken, naar verschillen in weersomstandigheden en belading. Externe omstandigheden zoals harde wind of regen, die het gebruik van ruitenwissers noodzakelijk maken, of extreme koude die de efficiëntie van de batterij vermindert, spelen ook een rol. Al deze elementen hebben invloed op de actieradius van het voertuig.

Laadbehoefte +

Naast techniek is het van belang om in te zoomen op de laadbehoefte van jouw wagenpark. Breng je rittenpatroon, stoplocaties en -tijden in kaart om te bepalen hoeveel afstand elk voertuig op een dag of week aflegt. En breng in kaart waar en wanneer elk voertuig stilstaat. Op basis hiervan kan je een inschatting maken van hoeveel de verschillende bedrijfswagens geladen moeten worden, en hoe lang ze hiervoor nodig hebben.
Vraag je ook af of het mogelijk is om medewerkers te ondersteunen bij het thuis laden van bedrijfswagens door het faciliteren van een laadpaal. En maak duidelijke afspraken over wie, wanneer, en waar mag laden. Keuzes die je hierin maakt bepalen de impact op je processen en totale kosten van je elektrische wagenpark.

Proces +

Waar je met een fossiele brandstofmotor door 5 minuten aan de pomp te hangen weer zo’n 600 kilometer vooruit kan, is dit bij een elektrisch voertuig wezenlijk anders. In veel gevallen duurt het laden van een bedrijfswagen van 15% naar 80% zo’n 30 tot 40 minuten, en dan kan je daarmee tussen de 100 en 200 kilometer vooruit. Het inpassen van een laadsessie in de werkdag van een medewerker vergt soms aanpassingen aan zijn werkzaamheden of zijn planning. Wij noemen dat het element proces.

In de praktijk zien we vaak dat er pas naar aanpassingen van bedrijfsprocessen wordt gekeken op het moment dat de nieuwe voertuigen er al zijn. We raden je aan om daar vroeg mee te starten. Kan je medewerker zijn bedrijfswagen tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden laden of fungeert zijn voertuig als mobiele werkplek? Ook adviseren we je om eens te kijken naar de mogelijkheid om al je bedrijfswagens op dezelfde manier in te richten, zodat een medewerker gemakkelijk van voertuig kan wisselen wanneer de andere aan de lader staat. Uitgangspunt hiervoor zijn de laadbehoefte van het toekomstige wagenpark en de keuzes die je voor je laadinfrastructuur maakt.

“Van tanken wanneer het moet, naar laden wanneer het kan!”
Aldus Niek van Leeuwen, adviseur van Syndesmo

Aandacht voor de gedragsverandering 

Voor een succesvolle overstap naar een elektrisch wagenpark hebben we nu gekeken naar voertuigen, laadbehoefte en de bedrijfsprocessen. Maar het essentiële element in deze formule is aandacht voor de gedragsverandering. Vergeet niet dat bij de overstap naar een elektrisch wagenpark jouw team en hun vermogen om zich aan te passen en te innoveren, de ware drijfveren zijn achter duurzame verandering. Uiteindelijk zijn het jouw medewerkers die met de nieuwe voertuigen aan het werk gaan. De impact die de verandering heeft op de adoptie van deze mensen wordt vaak vergeten. Weet dat verandering vaak weerstand oproept. Voor een succesvolle overstap is het van belang dat je medewerkers vroegtijdig betrekt. Ga in gesprek met medewerkers en leidinggevenden. Haal de behoefte op en maak belemmeringen bespreekbaar. Door participatie en communicatie creëer je begrip en draagvlak voor de gemaakte keuzes. En zorg je voor waardevolle feedback vanuit de praktijk.

= succesvolle verandering 

De transitie naar een elektrisch wagenpark is niet alleen een kwestie van het vervangen van een voertuig. Het is een allesomvattende verandering die het hele bedrijf raakt. Door een aanpak te hanteren waarbij je aandacht hebt voor voertuigen, laadbehoefte, proces én de gedragsverandering, leg je een stevige basis voor een duurzaam wagenpark.

Ga jij aan de slag met het elektrificeren van jouw wagenpark? En wil je eens sparren met één van onze experts? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag verder met het verduurzamen van je wagenpark!

Op de hoogte van ESG, CSRD, SDG, WPM & SBTI? Lees er over in onze paper

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper

Op de hoogte van ESG, CSRD, SDG, WPM & SBTI? Lees er over in onze paper

Mobiliteit als drijfveer voor een duurzamere organisatie

Download deze inspiratiepaper