030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Blogs & artikelen

Bewustzijn belangrijk bij goed mobiliteitsbeleid

Bij een goed mobiliteitsbeleid speelt bewustzijn een grote rol. Bij de organisatie, maar ook bij medewerkers: is de reis nodig, en wat zijn de consequenties voor het milieu? 

Dat was een van de uitkomsten van de Round Table rond Mobiliteit, die het platform Smart WorkPlace woensdagmiddag organiseerde in het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort. 

Samenwerking FM en HR

Onder leiding van moderator en directeur van SmartWorkPlace Wim Kooyman lieten Jasper Steffens (Vereniging Zakelijke Rijders), Onno Willemse (Royal HaskoningDHV), Jelle Oosterhoff (PON), Peter Soonius (Natuur & Milieu), René Laheij (Enexis) en Ruud de Groot (Syndesmo) aan de hand van een aantal stellingen hun licht schijnen over de ontwikkelingen rond mobiliteit. Daarbij werd al snel duidelijk dat eenvoudige oplossingen niet bestaan en dat samenwerking tussen verschillende afdelingen zoals FM en HR essentieel is.

Workplace manager

De aanwezigen waren het erover eens dat fysieke ontmoetingen en dus ook de daarbij horende verplaatsingen altijd nodig zullen blijven. Maar ze vonden tegelijkertijd dat er wel beter kan worden nagedacht hoe dit slimmer kan. Daarbij kan een Workplace manager, die afdelingoverstijgend acteert en zaken met elkaar verbindt, zeker een rol spelen. Bovendien moeten medewerkers vaak eerst iets ervaren, voordat het daadwerkelijk gaat landen.

Belonen

Het vaste mobiliteitsbudget voor alle medewerkers is niet een zaligmakende oplossing, vonden de aanwezigen. Allereerst omdat de situatie niet alleen per medewerker, maar bij de medewerker zelfs per levensfase verschilt. En daarnaast omdat de huidige fiscale regelgeving er nog niet op is ingericht. De aanwezigen vonden het beter om bij mobiliteitsbeleid de nadruk te leggen op belonen dan op bestraffen. Zo waren ze geen voorstander van het verbieden om ritten korter dan 10 kilometer per lease-auto af te leggen. Wel konden ze zich vinden in faciliteiten zoals goede douches op de werkplek om het alternatief – fietsen – aantrekkelijker te maken.

Een volledig verslag van de bijeenkomst leest u half juli op de site van SmartWorkPlace.

Bron: SmartWorkPlace, Peter Bekkering