030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Besluit omtrent CO2-reductie opnieuw uitgesteld

Zoals wij eerder berichtten op onze website werkt het kabinet aan het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit. Het besluit komt voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit terug te dringen. Wanneer het besluit wordt omgezet in wetgeving zal dit grote gevolgen hebben voor ruim 8.000 werkgevers. Zij moeten dan gaan rapporteren over de gereden zakelijke kilometers in het voorgaande jaar.

Initieel was de planning om de regeling per 1 januari 2022 in te voeren. Dat werd 1 januari 2023, maar nu is de datum verzet naar 1 juli 2023. Aanleiding van het opschuiven van de implementatie hangt samen met de volgende overwegingen:

  • Administratief is de regeling een grote klus. Betrokken partijen moeten hun systemen dit najaar aanpassen voor de kilometerrapportages om per 1 januari te starten. Dit terwijl de regels nog niet definitief zijn. De doorlooptijd is daardoor nu onhaalbaar geworden.
  • De Raad van State moet eerst nog advies uitbrengen over het ontwerpbesluit.
  • De regeling hangt samen met de nieuwe Omgevingswet die in moet gaan op 1 juli 2023.

Het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit is onderdeel van het Klimaatakkoord. Een doelstelling daarbinnen is om de uitstoot uit zakelijk verkeer te reduceren tot maximaal 1,5 Megaton CO2 per jaar in 2030. Naast het Besluit CO2-reductie werkt het kabinet aan een plan voor werkgevers om per 2024 verplicht over te stappen op emissie-loze auto’s voor zakelijk verkeer.

Door de regelgeving steeds opnieuw uit te stellen komt de haalbaarheid van de ambitie op enig moment in het geding. Hoe later je immers begint met het doorvoeren veranderingen, hoe minder tijd overblijft om de CO2-reductie daadwerkelijk te realiseren. Door het uitstel kan de gezamenlijke uitdaging daarom straks groter worden.

Mocht je vragen hebben over de impact van het Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit voor jouw organisatie, neem dan contact op met Jos Hollestelle van Syndesmo. Als mobiliteitsadviseurs volgen wij dit dossier nauwgezet.

Jos gaf onlangs een toelichting op de (voorlopige) plannen en wat dit voor werkgevers betekent tijdens het Mobiliteitsmanagement Event 2022 van Heliview. Download voor meer achtergrond informatie ook onze whitepaper.

Wat is de impact op jouw organisatie?

Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit

Download deze inspiratiepaper

Jos Hollestelle