030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Atos: workshop om doel en visie op mobiliteit te bepalen

Atos is al ver met het stimuleren van vertragingsvrij reizen als het gaat om flexibel werken en buiten de spits reizen. ‘In twee jaar is onze kantoorruimte met 30% afgenomen, doordat Atos stimuleert om flexibel en digitaal te werken op kantoor, thuis of op klantlocatie. Hierdoor wordt het kantoor een ontmoetingsplaats’, vertelt Anne Marieke Eveleens, Corporate Responsability & Sustainability manager bij Atos. Lastiger is het om het mobiliteitsbeleid duurzamer vorm te geven zodat medewerkers de leaseauto vaker laten staan. ‘Met een bijdrage uit het BREIKERS Mobiliteitsfonds hielden we met Syndesmo een workshop om ons doel, onze visie op mobiliteit te bepalen. Daardoor lukte het om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’

Motivatie om anders reizen te stimuleren

Atos heeft drie redenen om structureel werk te maken van anders en slimmer reizen:

  • Mobiliteit is verantwoordelijk voor 90% van de CO2-uitstoot van Atos, dit komt mede omdat op alle andere vlakken al vergaande duurzame maatregelen zijn genomen.
  • Vanaf 2019 gelden er nieuwe accountingsregels waardoor leaseauto’s als langlopende schuld op de balans komen te staan.
  • We zien dat onze medewerkers anders gaan werken: steeds flexibeler en digitaal waarbij ook de verhouding work/life balance steeds belangrijker wordt.

Leasebeleid

Het is zoeken naar een balans tussen een duurzamer vervoersbeleid en de core business van Atos: digitale dienstverlening, beheer en advies. Er werken zo’n 3.000 medewerkers in detacheringsopdrachten, zij reizen dus veel en vaak gebeurt dat met de leaseauto. Het is niet zo eenvoudig om voor hen passende maatregelen te nemen om ze te bewegen tot anders reizen. ‘Een maatregel die we wel snel konden invoeren, is dat medewerkers alleen nog leaseauto’s kunnen kiezen met minder uitstoot. We hebben de fabriekswaarde verlaagd van 120gr. naar 115 gr.CO2/km en verlagen de maximale uitstoot elk jaar zodat ons wagenpark steeds zuiniger wordt. Ook kunnen consultants kiezen tussen een leaseauto óf afzien van een leaseauto ten gunste van een mobiliteitsbudget. Daarmee betalen ze zelf hun woonwerk- en zakelijke ritten. De hoogte van het budget varieert per functie en per afstand. Maar vooralsnog blijft de auto favoriet en zijn er weinig mensen die afzien van een leaseauto.’

Workshop krijgt neuzen dezelfde kant op

Met een bijdrage uit het BREIKERS Mobiliteitsfonds organiseerde Atos een “why-workshop” met alle stakeholders binnen de organisatie. ‘We wilden een mobiliteitsvisie waar iedereen achter staat. Het leidde tot een inhoudelijke discussie waardoor alle facetten naar boven kwamen waar we steeds tegenaan liepen. De adviseurs van Syndesmo faciliteerden de workshop. Zij zorgden dat iedereen gehoord werd, dat alle opties open bleven en dat alle neuzen dezelfde kant op stonden aan het einde van de vergadering. Met als resultaat onze visie: Atos wil een succesvol bedrijf zijn met tevreden medewerkers en klanten, waarbij een energie-efficiënte en toekomstbestendige mobiliteitsregeling onze medewerkers in staat stelt daar te zijn waar zij het beste kunnen werken voor de klant/ Atos. Het fijne aan deze workshop was dat alle opties open lagen. Het ging niet alleen maar over verkleining van ons wagenpark maar om hoe we zo goed mogelijk ervoor kunnen zorgen dat onze mensen komen waar ze willen zijn. De een heeft daarvoor een auto nodig, de ander een fiets en de derde wil een OV-kaart. Hoe faciliteren we dat zo goed mogelijk? Als er een concreet idee geopperd werd tijdens de workshop, vertelden de adviseurs van Syndesmo over de consequenties in de praktijk, wat andere bedrijven doen, waarom en hoe dat uitpakte voor hen. Een volgende workshop staat al gepland, dan gaan we onze visie omzetten in concrete maatregelen en veranderingen.’