030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Alliander: moderne werkgever dankzij mobiliteitsbeleid

Via energienetwerken zorgt Alliander met zo’n 7.000 medewerkers voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Met hun werk maken zij wonen, werken, transport en recreatie mogelijk. Mobiliteit is al jaren een belangrijk, maar ook complex, onderwerp binnen Alliander. De organisatie wil toe naar een mobiliteitsbeleid dat bijdraagt aan het doel om een duurzame, slimme en moderne werkgever te zijn. Maurits Derksen (directeur HRM): “Verschil is oké, maar hoe kom je vervolgens verder?”

Samenwerken

Op voordracht van de Centrale Ondernemersraad (COR) begeleidde Syndesmo Alliander bij een zogenaamde 36-uurspitch. Dit is een werkvorm waarin de dertig belangrijke beslissers en beïnvloeders samenkomen om zo toe te werken naar een nieuw mobiliteitsbeleid. “Syndesmo weet voortvarend en doortastend mensen mee te nemen in het proces om daarmee een gezamenlijk doel te bereiken. Hun rol was belangrijk in aanloop naar en tijdens de workshops.”

Mensen meekrijgen

“De adviseurs van Syndesmo durven dingen te benoemen en weten focus te houden in het proces. Ze zijn in staat om verder te bouwen, ook vanuit de verschillen in standpunten en uiteenlopende belangen die er zijn. En dat vind ik belangrijk; verschil is oké, maar hoe kom je vervolgens verder? Dat is de kracht van Syndesmo, om daarin het verschil in te maken en mensen mee te krijgen.”