030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Tako de Jong

Adviseur
T 06 54 37 87 75

…in een paar zinnen:

Ruimte, energie en data zijn de grote uitdagingen die voor ons liggen. Vanuit Tako’s jarenlange rol als marketing-, communicatie- en innovatiemanager in de automotive branche heeft hij veel met deze thema’s te maken gehad en is zijn interesse in de vraagstukken rondom mobiliteit verder aangewakkerd. Veel ervaring heeft hij opgedaan op het gebied van beleidsvoorbereiding, visie- en strategieontwikkeling, marketing, communicatie en innovatie op zowel strategisch als operationeel niveau. Met deze bagage wil Tako graag als adviseur bij Syndesmo zijn enthousiaste steentje bijdragen aan het anders organiseren van mobiliteit voor bedrijven en overheden. Samen onderzoeken hoe mobiliteit duurzamer, flexibeler en slimmer kan. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het kan!

…wordt blij van:

Een goede kop koffie en Tako trekt regelmatig zijn hardloopschoenen aan. Hij vindt het heerlijk om aan het begin of einde van de dag nog even lekker actief buiten bezig te zijn. En dat in het kader van ‘Active Mobility’.

…is typisch:

Doorzettingsvermogen, flexibel, betrokken en oplossingsgericht zijn kenmerken van Tako. Hij gaat graag voor u aan de slag.