030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Sandra de Geeter

Communicatie- en gedragsexpert
Communicatie is in vrijwel alle mobiliteits- en verandertrajecten een kritische succesfactor. Een goede communicatiestrategie draagt bij aan acceptatie van nieuw beleid, helpt bijvoorbeeld medewerkers om slimme keuzes te kunnen maken en draagt bij aan gedragsbeïnvloeding. Ik vind het fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan de communicatie- en gedragsvraagstukken van bedrijven en overheden. Mijn kracht ligt in het snel kunnen doorgronden van de problematiek, vertalen naar de praktijk en stevig doorpakken. Ik ben pragmatisch en kan snel besluiten nemen. Daarbij zet ik altijd de mens centraal: de medewerker, de inwoner, de ondernemer.

Gedrag

Het menselijk brein heeft mij altijd gefascineerd. Waarom doen mensen wat ze doen, waarom vinden ze wat ze vinden en zeggen ze wat ze zeggen? En aan welke knoppen kunnen we draaien om daar invloed op uit te oefenen? Die fascinatie bracht mij in het communicatievak, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Sinds 2007 beweeg ik mij in de boeiende wereld van mobiliteit en reisgedrag. Ik was betrokken bij tal van regionale programma’s, publiekscampagnes en projecten voor werkgevers. Ook help ik werkgevers bij hun interne communicatie in mobiliteitsgerelateerde verandertrajecten.