030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Ruud de Groot

Procesmanager
T 06 55320743

Mijn roots liggen in de ICT. Al gauw ontdekte ik dat mijn interesse veel meer uit ging naar de gebruikers van de software dan de software zelf. Rollen heb ik vervuld op gebied van lijnmanagement, business development en programma management. De laatste jaren heb ik mij toegelegd op het helpen van organisaties om hun weg te vinden in de veranderde werkomgeving. Modernisering van Mobiliteitsbeleid en HNW spelen daarin een centrale rol.

U kunt mij bellen voor het in hun kracht zetten van mensen en organisaties. Het helder definiëren van doelen en drijfveren, creëren van gemeenschappelijk belang en op innovatieve wijze ontsluiten van het aanwezige kennispotentieel. En vervolgens ene helder pad met concrete acties. Ik heb mij inhoudelijk gespecialiseerd in het thema mobiliteitsbeleid en de koppeling met HNW.

Ik help ook uw organisatie graag! Bel mij gerust.