030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Ruud de Groot

Directeur
T 06 55320743

…in een paar zinnen:

Al zo’n 25 jaar is Ruud werkzaam in de wereld van mobiliteit. Waar zijn focus eerst lag bij de harde kant van mobiliteit (ICT en verkeersmanagement), is zijn passie en werkgebied met de jaren verschoven naar de zachtere kant van mobiliteit (de mens en mobiliteitsmanagement). Dit deed hij zeventien jaar bij Capgemini en nu alweer meer dan acht jaar bij Syndesmo. De rollen die Ruud vervulde lopen uiteen: van lijnmanagement tot business development en van project/programmamanagement tot inhoudelijk adviseur. Sinds 2020 is Ruud directeur van Syndesmo en zusterbedrijf &Morgen.

…wordt blij van:

Mobiliteit is echt een passie van Ruud. Naast groot fan van Formule 1 is hij sinds een aantal jaren ook in het bezit van een oldtimer. Wat hem betreft symboliseert een oldtimer precies waar het over moet gaan: de huidige manier waarop we met automobiliteit omgaan is niet langer houdbaar. Het gaat om bewuste keuzes maken wanneer je welk vervoermiddel gebruikt. Soms is dat de trein, soms de fiets, soms de auto en vaak een combinatie van deze. Maar zeker niet alleen maar de auto. Die is wat hem betreft vooral bedoeld als recreatief vervoersmiddel.

…is typisch:

Ruud zet graag mensen en organisaties in hun kracht. Hij weet doelen en drijfveren helder te definiëren en creëert eenvoudig gemeenschappelijk belang. Op basis hiervan zet hij een helder pad met concrete acties uit. Ruud is gedreven en resultaatgericht:  als hij ergens aan begint maakt hij het ook graag af.