030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Jos Hollestelle

Directeur
T 06 551 246 45

Zo’n 10 jaar werk ik met bedrijven om hun ambities op het gebied van mobiliteit te verwezenlijken. Ik heb me gespecialiseerd in mobiliteitsbudgetten, reiskostenregelingen en parkeerbeleid. Vraagstukken die in mijn ogen helaas te vaak het sluitstuk zijn in het HR-beleid van een organisatie.

Ik inspireer bedrijven door in heldere taal te laten zien waar zij met slim mobiliteitsbeleid hun organisatiedoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, vitaliteit en kosten-efficiency mede kunnen realiseren.

Samen met Syndesmo werk ik onder andere aan een mobiliteitsonderzoek voor Alliander en het opstellen van een business case voor mobiliteitsbeleid voor Saxion Hogescholen.

Om een beeld te krijgen van mijn expertise, lees dan mijn artikelen: