030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Frank Steijn

Adviseur
T 06 15 94 38 25

Frank

…in een paar zinnen:

Als vervoerseconoom en gedragsdeskundige houdt Frank zich al jaren bezig met de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland. Gestart als adviseur bij een verkeerskundig adviesbureau, doorgegroeid als lobbyist bij een werkgeversorganisatie en volwassen geworden als directeur van een stichting. Inmiddels is Frank al een aantal jaar actief als ondernemer. Hij is partner bij &Morgen en zusterbedrijf Syndesmo en coördineert ons werkveld slimme en schone stedelijke logistiek.

…wordt blij van:

Frank zoekt graag samen naar nieuwe wegen om verder te komen. Hij krijgt energie van verandering en vernieuwing. Visievorming en draagvlak. Beweging en energie. Samen puzzelen om een stap verder te komen. Anderen mobiliseren en zaken realiseren. Waar liggen de drijfveren, wat is haalbaar, waar zit de verbinding? Dat is waar Frank het liefst naar zoekt.

…is typisch:

Frank is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.