030 25 23 929       Stadsplateau 5, Utrecht

Wij ondersteunen u bij Flexibele en Duurzame mobiliteit voor uw werknemers

U staat voor de uitdaging om nieuw mobiliteitsbeleid te ontwikkelen voor uw organisatie. Een reiskostenregeling met duurzame prikkels, parkeerbeleid, het flexibiliseren van uw wagenpark of het implementeren van mobiliteitsbudgetten. Een prachtige klus, maar u maakt zich ook zorgen. Want veranderingen leveren immers vaak onrust of weerstand op. U vraagt zich af hoe u intern de neuzen dezelfde kant op krijgt. Hoe u de kennis, inzicht en ervaringen van collega’s optimaal kan benutten. Hoe u voorkomt dat medewerkers ongerust of boos worden. Hoe u ‘eerlijk’ beleid kan maken, waarin de lasten en lusten eerlijk zijn verdeeld. Of het fiscaal en juridisch allemaal wel klopt. Hoe het nieuwe beleid positief gaat bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe u de gewenste beweging in gang zet naar een flexibelere en/of duurzamere mobiliteitsregeling. Kortom; u heeft behoefte aan een mobiliteitsadvies dat werkt!

Ons vertrekpunt is jullie drijfveer

Waarschijnlijk heeft u al veel ideeën (en discussies!) over het (verplicht) electrificeren van de leasevloot, persoonlijk mobiliteitsbudgetten of invoeren van parkeerbeleid. Wij doen met u eerst een stapje terug; het is namelijk zo belangrijk om eerst uw drijfveer voor het nieuwe beleid vast te stellen. De beste manier om te doen is een workshop met de belangrijkste stakeholders. Vaak zijn dit vertegenwoordigers van HR, Facilitair, Financiën, OR en directie/management. We zullen niet alleen praten over de ratio, maar ook over de emoties die hier onlosmakelijk mee zijn verbonden.

Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijk draagvlak; een voorwaarde voor het slagen van de vernieuwing van het mobiliteitsbeleid. Daarna gaan we de drijfveer vertalen naar concrete oplossingen. Hiervoor gebruiken we de Doel-Middel-Redenatie (DMR) methode.

Weten waarom

Ons mobiliteitsadvies is gebaseerd op het gedachtengoed van Simon Sinek:
Start with Why.

Simon Sinek start with why

Of het nu gaat om een nieuwe reiskostenregeling, leasebeleid of parkeerbeleid: uw ambitie is dat medewerkers hun gedrag gaan aanpassen. Wij helpen u daarom niet alleen met het bedenken en uitwerken van de regelingen en voorzieningen, maar ook met de ontwikkeling van passende interventies. We kunnen deze ook helpen uit te voeren. Zo hebt u niet voor niets geïnvesteerd in nieuwe regelingen en voorzieningen!

Van Mobiliteitsadvies naar Implementatie

Zodra is vastgesteld uit welke regelingen, voorzieningen en gedragsmaatregelen het vernieuwde mobiliteitsbeleid zal bestaan, start de volgende fase: het beleid moet geïmplementeerd worden. Een cruciale fase die bepaalt of het tot stand gekomen beleid een daadwerkelijk succes wordt en waar vaak snel overheen gestapt wordt. Met een team van specialisten met o.a. uitgebreide kennis van de markt, fiscaliteiten, ervaringen bij andere organisaties en het beïnvloeden van het reisgedrag van medewerkers helpen wij u het beleid van papier te krijgen zodat het echt bijdraagt aan uw ambitie.

Begeleiding bij implementatie kan uiteenlopen van het verzorgen van het programmamanagement tot heel specifiek de aanbesteding van bijv. de mobiliteitskaart. Als we het programmamanagement verzorgen sturen we een multidisciplinair team vanuit uw organisatie aan, mogelijk aangevuld met specialistische kennis vanuit u.

Een andere vorm van ondersteuning is die van sparringpartner. U bent dan zelf in de lead en implementeert zelf. De experts van Syndesmo staan u echter bij voor vragen en sparren graag met u over bijvoorbeeld het functioneel ontwerp van de parkeerregeling, vragen over fiscaliteiten of de juiste elementen in het mobiliteitsbudget.

Maar onze begeleiding kan zich ook focussen op bijvoorbeeld de selectie van een passende aanbieder voor bijv. de mobiliteitskaart, de poolautovloot of de leasemaatschappij. We stellen dan gezamenlijk met u het programma van eisen op. We brengen u in contact met geschikte aanbieders, maar desgewenst ook met andere werkgevers uit ons netwerk.